Arc Hydro GroundwaterArc Hydro Groundwater, pomaga lepiej zarządzać danymi dotyczącymi wód gruntowych i podpowierzchniowych w ArcGIS.

Dzięki współpracy Aquaveo z firmą Esri powstało narzędzie Arc Hydro Groundwater, które pomaga lepiej zarządzać danymi dotyczącymi wód gruntowych i podpowierzchniowych w ArcGIS.

Arc Hydro Groundwater (AHGW) to zestaw narzędzi geobazy do reprezentowania zbiorów danych wód gruntowych w ArcGIS. Model danych pomaga archiwizować, wyświetlać i analizować wielowymiarowe dane dotyczące wód gruntowych i zawiera kilka komponentów reprezentujących różne typy zbiorów danych. Obejmują one reprezentacje warstw wodonośnych i studni/odwiertów, modele hydrogeologiczne 3D, informacje czasowe oraz dane z modeli symulacyjnych.

Zestaw zawiera trzy narzędzia: Groundwater Analyst, MODFLOW Analyst i Subsurface Analyst. Groundwater Analyst jest dodawany bezpłatnie do każdej licencji AHGW.

Groundwater Analyst
 
MODFLOW Analyst
 
Subsurface Analyst
   
Importuj różne zestawy danych (studnie, szeregi czasowe, przekroje poprzeczne, objętości) do swojej geobazy, zarządzaj symboliką warstw w ArcMap i ArcScene, mapuj i kreśl szeregi czasowe oraz twórz wspólne produkty, takie jak poziom wody, jakość wody i kierunek przepływu mapy.
 
Edytuj, archiwizuj i wizualizuj modele MODFLOW w ArcGIS. Narzędzia zawarte w zestawie narzędzi umożliwiają importowanie istniejącego modelu do geobazy i tworzenie odniesień geograficznych do modelu, dzięki czemu można wizualizować i analizować wyniki w kontekście z innymi danymi GIS, a także modyfikować modele z funkcji GIS.
 
Twórz i wizualizuj modele geologiczne 2D i 3D, zaczynając od klasyfikacji i wizualizacji dzienników wiertniczych, tworzenia i edycji przekrojów oraz generowania geoprzekrojów i geowoluminów 3D. Niezależnie od tego, czy pracujesz w przemyśle naftowym, geotechnicznym, wydobywczym czy wód gruntowych, nowy Subsurface Analyst będzie zarządzał wszystkimi danymi podpowierzchniowymi — w ramach ArcGIS.

Oferowane są dwa modele licencjonowania:
  • licencja lokalna (local license) – dająca możliwość instalacji na jednym komputerze. Może być używana na komputerze z systemem operacyjnym Mac z oprogramowaniem do wirtualizacji, takim jak VMWare Fusion® lub Parallels
  • licencja elastyczna (flex license) – to licencja pozwalająca na udostępnienie licencji w sieci z możliwością udostępniania licencji do pracy zdalnej za pomocą komendy check-out/check-in.
Obie metody licencjonowania są aktywowane przez Internet po zakupie licencji lub aktualizacji.
Licencje mają charakter wieczystych (nie wygasają) i obejmują pełny rok kontraktu serwisowego (Maintenance) bez dodatkowych opłat. Kontrakt serwisowy zawiera:
  • dostęp do najnowszych aktualizacji i poprawek
  • pomoc techniczna producenta
  • możliwość dodawania nowych komponentów do licencji w dowolnym momencie
Po pierwszym roku kontrakt serwisowy może zostać przedłużony na kolejny rok. Koszt Maintenance wynosi 15% bieżącej wartości licencji.
Dodatkowe informacje na temat modelu danych można znaleźć na wiki Arc Hydro Groundwater:
https://www.xmswiki.com/wiki/AHGW:AHGW

Arc Hydro Groundwater - wymagania systemowe
  • ArcGIS®: Version 9.3 - 10.8 (users with a Basic level or higher license)
  • Microsoft® .NET Framework Ver. 3.5 (będzie zainstalowany razem z oprogramowanie jeżeli zostanie wykryty jego brak; obsługa .NET musi zostać włączona w ArcGIS po kompletnym zainstalowaniu Arc Hydro Groundwater)
  • ESRI's 3D Analyst jest wymagany do wizualizacji 3D
  • ESRI's Spatial Analyst jest wymagany do interpolacji

Script logo