Nowości w SMS 13.2

Aktualizacje interfejsu i modelu SRH-2D
 • obsługa najnowszej wersji modelu: SRH-2D v3.5
 • wspomaganie transportu osadów
 • określenie kierunku przepływu przez strukturę 1D
 • modelowanie struktury HY-8 jako „łącza”, aby umożliwić przepływ lądowy 2D
 • automatyczna kalibracja modeli w oparciu o modyfikację natężenia przepływu lub wartości N Manninga w celu dopasowania danych terenowych
 • zaawansowane zarządzanie symulacją w celu przeglądu scenariuszy ze zmodyfikowanymi warunkami brzegowymi (dopływy i odpływy), wartościami chropowatości i warunkami początkowymi
 • tworzenie lini oceny drogi powodziowej
 • wytyczenie drogi powodziowej na podstawie przepływów jednostkowych
 • wytyczenie powodzi przez dopływ
 • narzędzia do porównania symulacji


Nowy zestaw narzędzi SMS
SMS 13.2 wprowadza nowy, uniwersalny zestaw narzędzi, teraz dostępny w wersji beta, który umożliwia wykonywanie skryptów Pythona. Te nowe narzędzia pomagają zautomatyzować i uprościć wiele przepływów pracy.
 • dane geometryczne: manipuluj, edytuj i konwertuj UGridy, zestawy punktowe i siatki
 • moduł mapy: manipuluj danymi pokrycia, przycinaj łuki za pomocą wielokątów, konwertuj łuki na wielokąty
 • dane GIS: manipuluj danymi rastrowymi i lidarowymi, mieszaj rastry i wykonuj wieloźródłowe interpolacje rastrowe
 • zestawy danych: wykonuj operacje matematyczne i operuj na dołączonych do zestawów danych siatkach, zestawach punktowych lub UGridach
 • model ADCIRC: dodaj funkcje do modelu ADCIRC, weryfikuj/edytuj wały


Nowe motywy wyświetlania
 • twórz kolekcje określonych ustawień opcji wyświetlania, które można zapisać i zastosować do innych projektów
 • nowe opcje wyświetlania etykiet konturowych
 • rozszerzone opcje wyświetlania danych modułu GIS


Script logo