Licencje

Dostępne licencje programu ATLAS.ti

Edukacyjne – oferowane dla akredytowanych instytucji akademickich, które prowadzą studia i mają prawo do nadawania stopni naukowych. Ten typ licencji może być wykorzystany do celów dydaktycznych i naukowo- badawczych.

Non-Commercial & Government - licencje dla instytucji rządowe i niekomercyjnych, które mogą zakupić zarejestrowane organizacje non-profit, NGOS (organizacje pozarządowe), krajowe lub lokalne instytucje rządowe.

Komercyjne - wszystkie rodzaje zastosowań komercyjnych, w tym szkolenia, badania nieakademickie, konsultacje i administracja.

Dostępne są licencje dla pojedynczego użytkownika (Single User) oraz licencje grupowe będące krotnością liczby 5,


Firma SoftBooks jest certyfikowanym dystrybutorem
oprogramowania ATLAS.ti w Polsce

Script logo