Do pobrania

Wersje demonstracyjne programów Word2TeX i Tech2Word działają przez 30 dni. Wersje te pozwalają na zapoznanie się z działaniem aplikacji z zastrzeżeniem, iż translacji zostanie poddanych tylko siedem pierwszych równań w dokumencie, tylko pierwsza tabela dokumentu, tylko pierwszy rysunek w dokumencie.

Wersja demonstracyjna Word2Tex
Wersja demonstracyjna Tex2Word (32 bitowy)
Wersja demonstracyjna Tex2Word (64 bitowy)

Dokumentacja do programów
Instrukcja Word2Tex
Instrukcja Tex2Word

Przykład translacji z użyciem Word2Tex - dokument tekstowy
Dokument źródłowy (format Word)
Dokument wynikowy (format LaTeX)
Dokument wynikowy (format PDF)

Przykłady translacji z uzyciem Word2Tex - dokumentu zawierający rysynek
Dokument źródłowy (format Word)
Dokument wynikowy ZIP (zawiera LaTeX oraz rysunki)
Dokument wynikowy (format PDF)

Przykłady translacji z uzyciem Word2Tex - dokumentu zawierający tabelę
Dokument źródłowy (format Word)
Dokument wynikowy (format LaTeX)
Dokument wynikowy (format PDF)

Przykłady translacji z użyciem Tex2Word - translacja dokumentu LaTeX
Dokument źródłowy (format LaTex)
Dokument wynikowy (format Word)

Ulotki
Ulotka o Word2Tex i Tex2Word (PL)

Script logo