Licencje

Oferowane są licencje jedno oraz wielostanowiskowe pakietów Word2TeX oraz TeX2Word.

Podział ze względu na użytkownika
 • Academic - licencja przeznaczona tylko do celow edukacyjnych, jej bazie nie wolno tworzyć dokumentów przeznaczonych do sprzedaży
 • Single User - licencja dla pojedynczego użytkownika pozwalająca na tworzenie dokumentów które właściciel licencji (i tylko on) może odpłatnie zbywać
 • Professional - licencja dająca pełne prawa komercyjne odnośnie dokumentów wygenerowanych z użyciem programu W2T i T2W. W szczególności możliwe jest dokonywanie translacji dla osób trzecich, czyli oferowanie odpłatnych usług z użyciem programów W2T i T2W

Podział ze względu na liczbę użytkowników
Licencje dostępne są dla:
 • Pojedynczego użytkownika (w trzech powyższych odmianach)
 • 5 użytkowników
 • 10 użytkowników
 • 25 użytkowników
 • 50 użytkowników
 • 75 użytkowników
 • 100 użytkowników
 • 200+ użytkowników

Wielostanowiskowe licencje akademickie
Dla uczelnii wyższych oraz instytutów naukowych dostępne są licencje:
 • University Department License - licencja dla wydziału uczelnii/instytutu
 • University Campus License - licencja dla całej uczelnii/instytutuScript logo