TerrSet 2020


TerrSet 2020 - nowa wersja

TerrSet jest najbardziej znanym i szeroko stosowanym programem z rodziny Systemów Informacji Geograficznej (GIS) na świecie.

Oprogramowanie TerrSet oferuje szereg narzędzi i procedur w celu optymalizacji, analizy i wizualizacji danych rastrowych i obrazów. Rozbudowane narzędzia konwersji pozwalają na łatwy import i eksport z wielu najpopularniejszych baz danych. TerrSet zawiera szereg narzędzi do analizy i manipulacji danymi przestrzennymi.

TerrSet (dawniej IDRISI) został stworzony przez grupę naukowców Uniwersytetu Clark. Jednostka ta prowadzi ponadto różne prace badawcze z zakresu geografii i GIS, a jej działalność ma charakter niekomercyjny.

IDRISI GIS ANALYSIS

Zestaw narzędzi IDRISI GIS oferuje ponad 300 narzędzi analitycznych, głównie zorientowanych na dane rastrowe, do manipulowania zbiorami danych geoprzestrzennych
IDRSI IMAGE PROCESSING

System przetwarzania obrazów IDRISI w systemie TerrSet jest obszernym zestawem procedur odzyskiwania, ulepszania, transformacji i klasyfikacji zdalnie przesyłanych obrazów
LAND CHANGE MODELER

Innowacyjne narzędzie do planowania przestrzennego i wspomagania decyzji w zakresie analizy i przewidywania zmian gruntów ze specjalnym narzędziem do modelowania REDD
HABITAT AND BIODIVERSITY
MODELER

Modelowanie siedlisk i różnorodności biologicznej (HBM) jest przekrojową aplikacją przeznaczoną do oceny siedlisk, analizy wzorcowej krajobrazu i modelowania różnorodności biologicznej
GeoSIRIS

Narzędzie, które określa ilościowo i przyporządkowuje wpływ krajowych projektów REDD na wylesianie, emisję dwutlenku węgla, dochody z rolnictwa i płatności z tytułu emisji dwutlenku węgla
ECOSYSTEM SERVICES
MODELER

Przestrzenny systemem wspomagania decyzji w zakresie oceny wartości kapitału naturalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju
EARTH TRENDS MODELER

Zintegrowany zestaw narzędzi do analizy danych pochodzących ze zdalnie przesyłanych zdjęć Ziemi
CLIMATE CHANGE
ADAPTATION MODELER

Zestaw narzędzi do modelowania przyszłego klimatu i oceny jego wpływu na wzrost poziomu morza, przydatności do uprawy i rozkłady żyjących gatunków

TerrSet zawiera również narzędzia służące do importu i eksportu wszystkich najważniejszych formatów plików i zdjęć wraz z obszerną dokumentacją i tutorialami zawierającymi dane.

Broszury
Broszura o TerrSet (ang)
Co nowego w TerrSet (ang)

TerrSet 2020 - wymagania systemowe
  • Windows 8.1 lub nowszy lub Windows Server 2008 lub nowszy
  • Microsoft ACE 2010 lub Microsoft Office 2010 lub nowszy
  • 1.3 GB wolnej przestrzeni na dysku dla potrzeb instalacji aplikacji
  • 7.5 GB wolnej przestrzeni na dysku dla potrzeb instalacji samouczków (tutoriali)
  • Minimum 8 GB pamięci RAM. Rekomendowane 16 GB lub więcej
  • Rekomendowany ekran o rozdzielczości 1920×1080 pikseli lub wyższej

Script logo