Molecular Biology Suite

DNASTAR's Lasergene Molecular Biology Suite to kompleksowy pakiet oprogramowania dla biologii molekularnej, spełniający wszystkie potrzeby użytkownika w zakresie analizy sekwencji DNA.

Obsługiwane przepływy pracy obejmują wykonywanie dopasowań wielu sekwencji (multiple sequence alignment) i par (pairwise alignment), identyfikację genów, zestawianie kontigów sekwencji Sangera, tworzenie wirtualnych klonów, projektowanie starterów i wiele innych.


Aplikacje składowe Molecular Biology Suit

      

SeqBuilder Pro
Edycja sekwencji i adnotacji, zautomatyzowane wirtualne klonowanie i projektowanie starterów

  
MegAlign Pro
Wielokrotne dopasowanie sekwencji typu MUSCLE, Mauve, MAFFT lub Clustal Omega


      

SeqMan Pro
Składanie i analiza kontigów włącznie z SNP

  
GeneQuest
Odkrywanie i opisywanie genów


      

MegAlign
Dopasowanie i analiza sekwencji białek i DNA

  
SeqNinja
Automatyczna edycja sekwencji


      

PrimeSelect
Zaawansowane projektowanie starterów

  
GenVision
Tworzenie grafiki w jakości publikacyjnej


      

EditSeq
Import i edycja rzadkich typów plików

  
DNASTAR Navigator
Przewodnik po wszystkich aplikacjach DNASTAR


 
SeqBuilder Pro
Edycja sekwencji i adnotacji, wirtualne klonowanie i projektowanie starterów

To najnowsza aplikacja w pakiecie Lasergene, która służy do edycji sekwencji i tworzenia map, wirtualnego klonowania i projektowania starterów. Pakiet obsługuje wszystkie główne metody klonowania, w tym: Gibson Assembly, GeneArt, InFusion, Gateway i Gateway MultiSite, Directional TOPO, TA i techniki klonowania enzymami restrykcyjnymi. Wektory można wybrać z dostarczonego katalogu wektorowego lub dodać własne niestandardowe. Ukończone klony można wyeksportować do programu GenVision, który umożliwia tworzenie dodatkowych wizualizacji o jakości publikacyjnej.

Główne własności aplikacji:
  • Zautomatyzowane wirtualne klonowanie - program SeqBuilder Pro umożliwia automatyczne skonstruowanie wirtualnego klonu, wybierając sekwencje insertów i wektorów
  • Weryfikacja klonowania + interpretacja - sprawdź i potwierdź poprawność wstawienia plazmidu i uzyskaj spersonalizowany raport podsumowujący, w tym błędy dotyczące rozbieżności odczytu i błędy wstawiania
  • Edycja sekwencji + automatyczna adnotacja plazmidu – możliwość użycia automatycznej adnotacji sekwencji z obszerną biblioteką funkcji, aby dokładnie uzyskać pożądane wyniki
  • Projektowanie starterów - projekt startera PCR? Nie ma problemu. SeqBuilderPro zapewnia łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia, dostosowywania i modyfikowania podkładów


 
MegAlign Pro
Wielokrotne dopasowanie sekwencji typu MUSCLE, Mauve, MAFFT lub Clustal Omega

Oprogramowanie do dopasowywania wielu sekwencji. Aplikacja umożliwia łatwe wykonywanie wielu dopasowań dużych sekwencji DNA, RNA lub białek i oferuje cztery metody dopasowania: MUSCLE, Mauve, MAFFT i Clustal Omega. Funkcja wyrównania profilu pozwala dodatkowo scalać wyrównania lub dodawać sekwencje do istniejącego wyrównania. MegAlign Pro oferuje również kilka narzędzi do analizy post-alignment, w tym generowania drzew filogenetycznych i dostępu do macierzy odległości, pokazujący odległości między każdą parą sekwencji. Zintegrowane widoki MegAlign Pro dają wiele możliwości jednoczesnego wyświetlania wyrównania i kilka opcji stylu, które pozwalają kontrolować wyświetlane informacje. Kodowanie kolorów, linijki i adnotacje mogą służyć do pomocy w lokalizowaniu odmian i innych. Po dopasowaniu w MegAlign Pro, można łatwo przenieść swoje wyniki do MegAlign, gdzie można wygenerować dodatkowe raporty lub eksportować je do PowerPoint jako w pełni edytowalny obraz do prezentacji.


 
SeqMan Pro
Składanie i analiza kontigów włącznie z SNP

Oprogramowanie do składania kontigów i analizy, włączenie z wykrywaniem SNP, oceną pokrycia i adnotacją projektu. Pakiet SeqMan Pro oferuje szybkie i dokładne sekwencjonowanie i analizę sekwencji danych Sangera, a także wizualizacje i analizy projektów następnych genów zgromadzonych przez SeqMan NGen. Projekty SeqMan Pro można również eksportować do GenVision w celu uzyskania graficznych obrazów jakości publikacyjnej.


 
GeneQuest
Odkrywanie i opisywanie genów

Oprogramowanie do przewidywania i przypisywania genów. Pakiet pomaga zlokalizować i opisać geny, elementy regulacyjne, wzory i strukturę w pierwotnej sekwencji DNA. Jego kompleksowy zestaw metod analitycznych można łatwo zastosować i wykorzystać dla projektów o dowolnej wielkości. GeneQuest jest w pełni zintegrowany z GenVision, umożliwiając tworzenie obrazów o jakości publikowanej z przypisaną sekwencją.


 
MegAlign
Dopasowanie i analiza sekwencji białek i DNA

Oprogramowanie do dopasowywania sekwencji wielokrotnych i parami, zapewniający zarówno dopasowanie sekwencji DNA, jak i białek, przy użyciu szeregu metod parowania i wielokrotnego dopasowania. Bogate wyświetlacze graficzne umożliwiają dostosowanie ukończonego dopasowania, a także analizę filogenezy, różnic w charakterystyce chemicznej, strukturalnej lub funkcjonalnej. MegAlign jest w pełni zintegrowany z GenVision, pozwalając na tworzenie obrazów dopasowań o jakości publikacyjnej.


 
SeqNinja
Automatyczna edycja sekwencji

SeqNinja to wygodne narzędzie do automatycznej i seryjnej edycji sekwencji genomowych i adnotacji. Program obsługuje różne rodzaje plików wejściowych /wyjściowych dla projektów, w tym pliki FASTA, GenBank i DNASTAR Lasergene i szybko konwertuje sekwencje z jednego formatu na inny. Aplikacja ułatwia edycję i eksportowanie adnotacji, scalanie i dzielenie danych sekwencji oraz przesyłanie adnotacji między wersjami genomu, automatyzując proces dopasowywania współrzędnych sekwencji między złożeniami. SeqNinja oferuje wiele szablonów do typowych funkcji, a także możliwość dostosowywania projektów do potrzeb Użytkownika.


 
PrimerSelect
Zaawansowane projektowanie starterów

Zaawansowane oprogramowanie do projektowania starterów. PrimerSelect była pierwszą aplikacją do projektowania starterów w obrębie pakietu Lasergene, aktualnie w dużej mierze został zastąpiony przez możliwości projektowania straterów w obrębie programu SeqBuilder. PrimerSelect może być przydatny w niektórych zaawansowanych funkcjach starterów, takich jak dostosowywanie parametrów błędów i tworzenie katalogu starterów.


 
GenVision
Tworzenie grafiki w jakości publikacyjnej

To aplikacja do wizualizacji, zaprojektowana z myślą o łatwym generowaniu grafik i map o jakości publikacyjnej. GenVision jest znany z tworzenia obrazów genomów o wysokiej jakości, ale można go również dostosować do akcentowania specyficznych obszarów zainteresowania, takich jak porównywanie funkcji genów, zilustrowanie poziomów ekspresji genów i wizualizacja pokrycia w złożonym kontigu.


 
EditSeq
Import i edycja rzadkich typów plików

Oprogramowanie do importowania i edycji nietypowych typów plików sekwencji. EditSeq jest starszą aplikacją, która została w dużej mierze zastąpiona przez SeqBuilder. Wciąż jednak dostarczana z każdym systemem Lasergene, głównie jako narzędzie do importowania i edycji mniej popularnych formatów plików. Dzięki EditSeq można ręcznie edytować sekwencję, komentarze i adnotacje, wygodnie podzielone na trzy panele.


 
DNASTAR Navigator
Przewodnik po wszystkich aplikacjach DNASTAR

Navigator oferuje wysokiego poziomu widok, wszystkich dostępnych aplikacji DNASTAR i podsumowuje funkcje każdego z nich, dzięki czemu zawsze wiesz, od czego zacząć. Zapewnia on także łatwy dostęp do dodatkowych zasobów szkoleniowych, takich jak filmy wideo, samouczki i często zadawane pytania.Script logo