AquiferWin32

Analiza i badanie warstwy wodonośnej jest integralną częścią modelowania wód podziemnych, która dostarcza krytycznych parametrów hydraulicznych dla modelu lub innych podstawowych obliczeń wód podziemnych. AquiferWin32 to specjalistyczny program dla systemu Windows, który umożliwia analizę testów pompowania, testy typu slug i step. Wielokrotne obserwacje studni mogą być analizowane indywidualnie lub w grupach. AquiferWin32 ocenia również dane z badań z zastosowaniem metody pochodnej i może być używany do symulacji testów warstwy wodonośnej.


Pakiet Winflow jest obecnie częścią AquiferWin32 i jest analitycznym dwuwymiarowym modelem przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń. Wintran - model transportu, jest obecnie częścią Winflow. Modele Winflow są łatwe w konfiguracji i zapewniają szybkie rozwiązywanie prostych problemów, takich jak uderzenia z proponowanych studni wodociągowych, małą skalę zagadnień związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych lub tworzenie małych systemów pump & treat (metoda oczyszczania polegająca na pompowaniu zanieczyszczonych wód z ograniczonego obszaru warstwy wodonośnej i ich oczyszczaniu na powierzchni).


Uwaga
AquiferWin32 i Winflow/Wintran zostały aktualnie połączone w 1 produkt. Jest to odpowiednik poprzedniej wersji Modeling , ale w niższej cenie. Pakiet WinFlow nie jest już dystrybuowany jako oddzielny produkt.

Script logo