Nowości w wersji 8

Licencjonowanie i systemy operacyjne
 • Natywna 64-bitowa wersja Groundwater Vistas i wszystkich modeli
  • Dostępne teraz w trybie standardowym z ograniczeniami rozmiaru
  • Tryb standardowy obsługuje MODFLOW-USG w normalnych sieciach
 • Obsługuje 32-bitowe i 64-bitowe wersje systemu Windows 10
 • Klucze HASP (dongle) pozwalają dostarczać aktualizacje przez e-mail (jeśli Użytkownik posiada wersję 6 lub 7 GV, nie będzie potrzebował nowego klucza)

Wersje modelu
 • MODFLOW2005 Version 1.12
 • MODFLOW-NWT Version 1.2.0 (nowa)
 • MODFLOW-USG Version 1.5 & Transport Version 1.5.0 (nowa)
 • MODFLOW-USG Transport with PHREEQC (nowa)
 • MODFLOW 6 Version 6.1.1 (nowa)
 • MODFLOW 6 Transport (po ukazaniu się wersji)
 • MT3D-USGS Version 1.1.0 (nowa)
 • PEST Version 17.05 with BEOPEST and PEST++ IES (nowa)
 • PEST_HP included for highly parameterized inversions (nowa)
 • AlgoMesh wersja 2 jest dostarczana w nowych licencjach GV Professional i Premium oraz w formie upgrade/aktualizacjach z wersji 7 (nowa)

MT3D - pakiety i opcje
 • MT3D-USGS - nowa wersja od USGS
 • Contaminant Treatment System (CTS) Package
 • Streamflow Transport (SFT) Package
 • Lake Transport (LKT) Package
 • Unsaturated Zone Transport (UZT) Package
 • Chain decay and EA/ED Reactions

MODFLOW - pakiety i opcje
 • Opcja MODFLOW-USG do używania tylko aktywnych komórek w celu znacznego skrócenia czasu pracy
 • 3D Quadtree grids (Octree) w MODFLOW-USG & MODFLOW 6
 • Siatki trójkątne i Voronoi do MODFLOW-USG (tylko wersje Professional & Premium) mogą mieć inny układ siatki na każdej warstwie
 • MODFLOW-USG dual domain transport
 • Zaktualizowany SAMG Solver for MODFLOW-USG Transport and MODFLOW2005*
 • Przepływ / transport zależny od gęstości w MODFLOW-USG Transport
 • Transport w w CLN Domain wyświetlaniem stężenia
 • PHREEQC in MODFLOW-USG dla transportu geochemicznego (PHT-USG)
 • Pakiet MODFLOW 6 UZF
 • Pakiet MODFLOW 6 Water Mover
 • MODFLOW 6 Transport (po wydaniu przez USGS)
*wymaga dodatkowego zamówienia

Intefejs Groundwater Vistas
 • Wyświetlanie polilinii CLN w widoku przekroju
 • opcja powiększania obiektu
 • wiele kolorów dla błędu solvera (PCG2, NWT, SMS, IMS)
 • narzędzie Batch Utility dla wielu symulacji, programy narzędiowe oraz polecenia DOS
 • wiele kolorów dla polilinii CLN
 • Wielowątkowość przebiegów modeli
 • Opcja aktualizacji tylko plików solvera (przydatna podczas eksperymentowania z ustawieniami solvera)
 • Autoczułość dla MODFLOW-USG i MODFLOW 6
 • Strefy HSU dodane do gniazd
 • Znajdowanie izolowanych węzłów w niestrukturalnych siatkach
 • numery zasięgu CLN Polyline
 • Warunki brzegowe polilinii CLN osiągają wartości liczbowe
 • Wiele nowych samouczków, w tym SEAWAT, Heat Transport i wykorzystanie Beopest / Pest_HP

Pest i kalibracja
 • CLN Targets (Head, Concentration, CLN Flux, Groundwater Flux)
 • HSU Flux Targets (strumień między sąsiednimi strefami HSU)
 • Calibration Targets for Contaminant Plume Statistics and Mass
 • Extraction System Mass Targets
 • wsparcie dla Pest++ IES (Iterative Ensemble Smoothing)
 • SUB Package Parameters
 • CLN Package Parameters (fskin i CONDUITK)
 • obejmuje Pest_HP

Różnice pomiędzy wersjami GV 8:
Wersja standardowa:
 • Ograniczone do 1 000 000 węzłów
 • Ograniczone do 250 stress periods
 • Można używać MODFLOW-USG, ale tylko do prostokątnych siatek

Wersja Advanced obejmuje wersję Standard oraz następujące elementy dodatkowe:
 • Pest SVD-Assist i Null Space Monte Carlo
 • Pest ++
 • IES (Integrated Ensemble Smoothing)
 • Pest Linear Uncertainty Analysis
 • Wsparcie dla BEOPEST / PEST_HP
 • Obsługa pakietu HUF
 • Conduit Flow Process support
 • Symulacja Monte Carlo
 • Przejściowe właściwości materiału MODFLOW-Surfact (TMP1) Pakiet (uwaga, trzeba mieć ważną licencję surfact)
 • MODFLOW-USG dla niestrukturalnych siatek (normalnych, zagnieżdżonych i poczwórnych)
 • MODFLOW 6 dla niestrukturalnych siatek (normalnych, zagnieżdżonych i poczwórnych)
 • Pakiet Sea Water Interface (SWI)

Wersja Professional zawiera wszystkie komponenty wersji Advanced oraz dodatkowo:
 • Obejmuje licencję AlgoMesh do projektowania siatek voronoi i trójkątnych
 • Import modeli MODFLOW-USG
 • Wersja PHREEQC MODFLOW-USG do modelowania transportu reaktywnego
 • licencję AquiferWin32 (zawiera Winflow/Wintran) do analizy testów pompowania
 • przeglądarka GW3D
 • Wsparcie dla MODHMS (zintegrowany model wód powierzchniowych / podziemnych
 • MODHMS jest oddzielną licencją)

Wersja Premium obejmuje wszystkie powyższe cechy wersji Professional oraz dodatkowo SAMG Solver (MODFLOW-2005 i MODFLOW-USG)

Zasady pomocy technicznej
Pomoc techniczna jest bezpłatna dla wersji 7 i 8.
Pomoc techniczna dla wersji 6 kończy się wraz z wydaniem wersja 8. Producent będzie nadal odpowiadać na pytania dotyczące wersji 6, jednak będą one opóźnione, ponieważ w pierwszej kolejności będą obsługiwane zapytania dotyczące wersji 7 i wersji 8.

Script logo