Stosowane modele

System Groundwater Vistas obejmuje następujące wersje MODFLOW: MODFLOW2005win32, MODFLOW2000win32 , MODFLOW96win32 oraz MODFLOWwin32. Użytkownik otrzyma także MT3DMSwin32 (wersja Windows interfejsu MT3D), MODPATHwin32 (wersja Windows interfejsu MODPATH) i wiele innych.
Poniżej znajduje się pełna lista modeli i programów dostarczanych z programem Groundwater Vistas

Modele z interfejsem Windows:
 • MODFLOWwin32 - MODFLOW88 z USGS
 • MODFLOW96win32 - MODFLOW96 z USGS w podwójnej precyzji
 • MODFLOW2000win32 - MODFLOW2000 z the USGS
 • MODFLOW2005win32 - MODFLOW2005 z USGS
 • MODPATHwin32 - MODPATH ver 3.2 z USGS
 • MT3DMSwin32 - MT3D Ver 5

Modele z interfejsem wiersza poleceń:
 • MODPATH – starsza wersja MODPATH
 • MODPATH ver 4
 • RT3D ver 2.5
 • SEAWAT – wersja specjalna MODFLOW & MT3D do modelowania wtargnięć wód morza w ląd
 • SEAWAT2000 – wersja specjalna MODFLOW & MT3D do modelowania wtargnięć wód morza w ląd
 • Split – model analityczny

Modele kalibracji:
 • MODAC
 • PEST-ASP
 • UCODE
 • MODFLOW2000win32

Modele optymalizacji:
 • MODOFC - autorstwa Davida Ahlfelda i Guya Rieflera (http://www.ecs.umass.edu/modofc/)
 • Brute Force – aplikacja własna ESI do celów optymalizacji systemów pompujących
 • MGO – nowy model optymalizacyjny Chunmiao Zheng
 • GWM – model optymalizacyjny USGS bazujący na MODFLOW2000
 • SOMOS – model optymalizacyjnyc autorstwa dr. Richarda Peralta z Utah State University.

Wersja Advanced zawiera:
 • model stochastyczny MODFLOW
 • model stochastyczny MT3DMS
 • model stochastyczny MODPATH
 • obsługę SWIFT
 • obliczenia w systemach rozproszonych

Wersja Enterprise zawiera:
 • GW3D for 3D Visualization
 • Remote Model Launch (1 licencję)

Script logo