Licencje GS+

Rodzaje licencji:
  • Single-user license - licencja może być zainstalowana na jednym komputerze użytkownika
  • Lab license - licencja jest zarejestrowana na imienne dane jednego użytkownika i może być zainstalowana na 5-u komputerach
  • Classroom/Single-Builiding Site License - zakup tej opcji pozwala na instalację programu na nieograniczonej liczbie komputerów (znajdujących się w jednym budynku)

Wersja testowa
GS+ v. 10 - wersja demonstracyjna programu
GS+ v. 9 - podręcznik użytkownika (ang.)

Osoby zainteresowane pakietem GS+ prosimy o bezpośredni kontakt z firmą SoftBooks

Script logo