Nowości w GS+

Nowe funkcjonalnośc i ulepszenia w GS+ ver. 10
 • Nowa opcja Krigingu. GS+ umożliwia teraz stosowanie kilku geostatycznych metod estymacji: kriging prosty, kriging zwyczajny, kriging uniwersalny, kriging wskaźnikowy
 • Analiza Jackknife’a oraz walidacja krzyżowa umożliwiająca innego rodzaju testowanie opcji i parametrów
 • Podpróbkowanie podczas analizy autokorelacyjnej pozwala na szybką analizę dużych zbiorów danych
 • Usprawnione opcje graficzne, szybsza interpolacja
 • Obsługa systemów Windows XP, Vista, 7
 • pomoc w wykonywaniu szybkich analiz geostatystycznych
 • tworzenie wariogramów na bieżąco
 • 11 różnych środków autokorelacji
 • import danych z wielu różnych źródeł
 • podsumowanie danych użytkownika przed rozpoczęciem analizy geostatystycznej
 • metody kriging'u, symulacji warunkowej i interpolacji z użyciem metody najbliższych sąsiadów
 • tworzenie plików wyjściowych do wykorzystania przez wiele innych programów
 • wykonywanie walidacji krzyżowych celem przetestowania interpolacji danych przed próbą
 • możliwość dostosowania wszystkich szczegółów wykresów i map oraz umożliwienie ich publikacji w dowolnym miejscu.

Script logo