Oasis montaj

Oasis montaj® oferuje potężny zestaw narzędzi do modelowania i analizy dla zaawansowanego zrozumienia nauk o Ziemi. Przetwarzanie, mapowanie, sprawdzanie jakości oraz możliwość interpretowania wszystkich dane, w tym geofizycznych, geochemicznych i geologicznych, w jednym dynamicznym środowisku 3D.
Zaawansowane analizy geofizyczne
  • Wizualizacja i analiza wszystkie dostępne dane, aby poprawić jakość interpretacji i informować o podejmowaniu decyzji w projekcie
  • Tworzenie złożonych modeli 3D powierzchni i podpowierzchni w celu wymiany informacji z innymi użytkownikami uczestniczącymi w projekcie
  • Dostęp do ponad 15 rozszerzeń ‘geoscience’ dla wszystkich potrzeb przetwarzania danych, interpretacji i modelowania

Usprawniona praca grupowa

Uproszczone i zautomatyzowane przetwarzanie złożonych danych i zadań. Proste przepływy pracy oszczędzające czas i umożliwiające skupienie się na generowaniu wyników obliczeń.
Maksymalizacja wartości danych

Możliwość wykorzystania strategicznego znaczenia wszystkich danych geologicznych, geofizycznych, geochemicznych oraz GIS. Zintegrowane interpretacje, poprawiające wyniki projektów.
Współpraca interdyscyplinarna

Skuteczne udostępnianie wyników prac dla współpracowników oraz ekspertów naukowych. Praca grupowa mająca na celu lepze zarządzanie ryzykami projektowymi, kosztami oraz czasem pracy.
Racjonalne
decyzje

Łączenie modeli 3D z oryginalnymi danymi, celem potwierdzenia założeń i tez. Iteracyjne budowanie i udoskonalanie interpretacji, w momencie pojawienia się nowych, bardziej aktualnych danych.

Import i organizacja danych projektu
PrImport i współpraca z ponad 50 obsługiwanymi typami danych i formatami, w tym CAD, GIS, planowaniem kopalni i formatami modelowania. Wydajne przechowywanie dużych zbiorów danych geologicznych w wysokowydajnych bazach danych Geosoft oraz poprawa dostępu do danych i ich użyteczności w całym cyklu życia projektu. Bezpośredni dostęp do danych zawartych w bazie danych zapewnia arkusz kalkulacyjny i zintegrowane okno wyświetlania profilu.

Szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych
Przetwarzanie i przeprowadzanie kontroli jakości w geofizyce, geochemii i geologii geodezyjnej i naziemnej. Łatwe łączenie danych i utrzymywanie otwartych okien wielu profili w celu porównania z mapami. Praca z kolekcjami punktów danych lub traktowanie poszczególnych punktów. Natychmiastowy i łatwy dostęp i możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, z użyciem wielu filtrów oraz algorytmów.


Integracja mapowania powierzchniowego i podpowierzchniowego
Tworzenie zintegrowanej mapy z wykorzystaniem geologii, geofizyki, geochemii, danych GIS i zdjęć satelitarnych, aby zwiększyć swoje zrozumienie podpowierzchniowe. Tworzenie siatki, dodawanie konturów, geofizykę i dane teledetekcyjne, aby poprawić swoje interpretacje i kierować podejmowaniem decyzji. Pracuj bezproblemowo w środowiskach geograficznych i GIS z wbudowaną integracją ESRI i łącznością plug-in z MapInfo.


Wizualizacja danych geologicznych w 2D i 3D
Podgląd, manipulacja i analiza wszystkich rodzajów danych geologicznych, geochemicznych i geofizycznych z wydajnymi i zintegrowanymi możliwościami 3D. Szybkie tworzenie dokładnych i detalicznych wykresów trójwymiarowych celem wizualizacji danych geoprzestrzennych.


Szybkie i wydajne techniki tworzenia siatek
Szybkie i wydajne twarzenie wokseli 3D, wykorzystując algorytmy gridingu zoptymalizowane pod kątem dużych ilości danych geologicznych. Interpolacja danych celem tworzenia siatek, przy użyciu minimalnych krzywizn, dwukierunkowych, trendowanych, gradientowych, cynujących lub krigingowych procedur siatek. Narzędzia do przetwarzania i ulepszania siatek obejmują interaktywne możliwości ich cieniowania , kadrowania i wyświetlanie konturów siatki. Po utworzeniu wokseli możliwe jest łatwe wygenerowanie otwartej lub zamkniętej powierzchnie.


Scalanie siatek geofizycznych wszystkich rozmiarów
Szybkie i dokładne łączenie siatek geofizycznych bez względu na rozmiar komórki, rzutu lub typu siatki za pomocą dwóch zaawansowanych metod. Metoda mieszania siatek i metoda zszywania do definiowania ścieżki połączeń. Metoda mieszania szybko łączy siatki za pomocą standardowych funkcji wygładzania. Metoda zszywania umożliwia automatyczne lub ręczne definiowanie ścieżki łączenia, a następnie zastosowanie zastrzeżonej korekcji wieloczęstotliwościowej w celu wyeliminowania różnic między siatkami wzdłuż ścieżki.


Łączenie wspólnych cech lub obszarów zainteresowania
Możliwość podglądu danych na temat punktu poprzez kliknięcie na nim i uzyskanie natychmiastowych informacji dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazą danych, profilem, wykresem, mapą, modelem lub punktem, w jednym, dwóch lub trzech wymiarach. Współpraca z danymi w całym projekcie i natychmiastowa ocena wyników, celem szybszej i wydajniejszej kontroli jakości QA/QC, lokalizacji anomalii i wybór celów.


Budowana geologicznych modeli 3D podpowierzchni
Digitalizacja interpretacji geologicznych na przekrojach i mapach. Narzędzia szkieletowe, służące łatwemu dołączaniu interpretacji do tworzonych modeli geologicznych podpowierzchniowych. Zarządzanie interpretacjami z użyciem pojedynczego pliku geostring do przechowywania wszystkich interpretacji dla projektu otworu wiertniczego. Współpraca nad projektami modelowania 3D, udostępnianie interpretacji i wyników obliczeń.


Dzielenie się mapami i danymi z innymi
Proste połączenie pomiędzy Oasis montaj oraz aplikacjami GIS lub innymi specjalizowanymi pakietami, dzięki dedykowanemu plug-in’owi oraz dostępnym opcjom pakietu Geosoft. Współpraca z innymi użytkownikami oraz interesariuszami poprzez użycie Viewer’a do współdzielenia projektami, mapami, siatkami, podglądami 3D oraz wynikami obliczeń. Dodatkowo w pakiecie została wbudowana technologia Esri celem łatwej wymiany plików ArcGIS MXD oraz Geosoft Map pomiędzy użytkownikami Geosoft i Esri.


Identyfikacja i ekstrakcja danych geoprzestrzennych
Możliwość odnajdywania, wyświetlania i ekstrakcji danych geoprzestrzennych z różnych serwerów danych celem możliwości podejmowania lepszych i bardziej zasadnych decyzji. Możliwość przeszukiwania zarówno własnych źródeł danych jak i serwów zewnętrznych takich jak Geosoft DAP, ArcIMIS oraz Tile, bez konieczności opuszczania środowiska Geosoft.  • Nowości

    Opis najnowszych usprawnień i zmian w środowisku Geosoft w wersji 9.5
  • Wymagania sprzętowe

    Minimalne i rekomendowane parametry infrastruktury do użytkowania środowiska Geosoft 9.5
Script logo