Rozszerzenia


Przetwarzanie geofizyczne
Narzędzia dla podstawowego i zaawansowanego przetwarzania danych geofizycznych
Interpretacje geofizyczne
Wieloaspektowa interpretacja i zintegrowana analiza wszystkich danych geofizycznych
Modelowanie geofizyczne
Potężna technologia do modelowania grawitacyjnego i magnetycznego oraz inwersji 3D
* GM-SYS Profile oraz GM-SYS 3D dostępne są też jako jeden pakiet

Geologia i Geochemia
Modelowanie i interpretacje geologiczne 3D z narzędziami analizy geochemicznej
* Zawiera analizy geochemiczne
oraz narzędzia QA/QC
Niewybuchy
Wiodąca w branży technologia do wykrywania i analizy projektów lądowych i morskich UXO
* UXO Land oraz UXO MARINE dostępne są też jako jeden pakiet
Pakiety firm trzecich
Unikalne i różnorodne rozwiązania opracowane przez partnerów firmy Geosoft

AIRBORNE QC & LEVELLING
Airborne Quality Control
Airborne Quality Control zawiera niezbędne narzędzia do planowania badań lotniczych i spełnia podstawowe wymagania przetargowe. Rozszerzenie obejmuje narzędzia do planowania torów lotu, możliwości monitorowania postępów badań i usprawnione narzędzia do kontroli jakości.
Broszura Airborne Quality Control

Geophysics Levelling
Geophysics Levelling obejmuje zaawansowane narzędzia do przetwarzania i ulepszania danych magnetycznych i innych danych geofizycznych. Pozwala „krok po kroku” wykonywać różne zadania niwelacji i korekcji, a także zawiera zestaw narzędzia do mikropoziomowania.
Broszura Geophysics Levelling


GRAVITY & TERRAIN CORRECTION
Gravity & Terrain Correction
Rozszerzenie Gravity and Terrain Correction to kompletny system do przetwarzania i zmniejszania danych grawitacyjnych z badań naziemnych, okrętowych i powietrznych oraz stosowania korekcji terenu z cyfrowych modeli wysokościowych lub danych elewacji z siatek.
Broszura Gravity & Terrain Correction


INDUCED POLARIZATION
Induced Polarization
Rozszerzenie Induced Polarization (IP) stanowi kompletne rozwiązanie do pracy z danymi IP. Możliwy jest import danych z instrumentów IP, wykonywanie kontroli jakości (QC), wizualizowanie danych na mapach 2D, przekrojach oraz widokach 3D. Przepływy pracy IP pozwalają procesować dane w domenie czasu i częstotliwości oraz wszystkie standardowe konfiguracje elektrod.
Broszura Induced Polarization


PRAGA RADIOMETRICS
256-Channel Radiometrics
256-kanałowe przetwarzanie radiometryczne zapewnia możliwość wizualizacji i przetwarzania 256-kanałowych danych spektrometrycznych zebranych w badaniach lotniczych. Obsługiwane są trzy główne fazy pomiarów w spektrometrze powietrznym: akwizycja, przetwarzanie i prezentacja.
Broszura 256-Channel Radiometrics

Praga Radiometrics
Praga Radiometrics umożliwia mapowanie i przetwarzanie danych spektrometrii promieniowania gamma i powietrznego pozyskiwanych przez nowoczesne spektrometry przy użyciu detektorów NaI (Tl). To bogate funkcjonalnie oprogramowanie zorientowane zawierające Graficzny Interfejs Użytkownika GUI, zostało opracowane specjalnie do wykonywania całego spektrum przetwarzania danych gamma.
Broszura Praga Radiometrics


EM UTILITIES
EM Utilities
Rozszerzenie EM Utilities dostarcza zestawu narzędzi do weryfikacji, filtrowania i przygotowywania danych elektromagnetycznych w dziedzinie czasu (TDEM) przed wykonaniem inwersji TDEM przy użyciu VOXI Earth Modeling. Dzięki EM Utilities możliwe jest wyświetlanie tablic TDEM, celem wykonywania obliczeń Tau, filtracji i eliminacji szumów.


MAGMAP GEOPHYSICAL FILTERING
MAGMAP Filtering
Filtrowanie MAGMAP wykorzystuje bibliotekę filtrów 2D-FFT, celem umożliwienia zastosowania w Oasis montaj wspólnych filtrów dziedziny Fouriera do danych siatkowych. Szybkie przetwarzanie i ulepszanie danych, dzięki zastosowaniu szerokiego zakresu filtrów geofizycznych i matematycznych.
Broszura MAGMAP Filtering

Geophysics
Zestaw narzędzi Geophysics dostarcza szeregu filtrów i narzędzi statystycznych do pracy z dużymi danymi geofizycznymi. Różnorodne narzędzia geostatystyczne zapewniają możliwość realizacji zaawansowanej statystyki na danych.
Broszura Geophysics


GRAVITY & MAGNETIC INTERPRETATION
Grav/Mag Interpretation
Gray/Mag Interpretation to zestaw narzędzi do automatycznej lokalizacji i określania głębokości siatki danych magnetycznych i grawitacyjnych za pomocą procedur przetwarzania Euler 3D Deconvolution. Rozszerzenie zawiera też narzędzie Keating Magnetic Correlation Coefficients do eksploracji kimberlitu.
Broszura Grav/Mag Interpretation

Depth to Basement
Zestaw narzędzi zapewniający zautomatyzowane określanie położenia, zanurzenia i natężenia źródeł magnetycznych. Głębokości są określane przy użyciu dekonwolucji Wernera, sygnału analitycznego i rozszerzonej dekonwolucji Eulera.

Isostatic Residual
Zestaw narzędzi obliczający głębokość Moho („rdzenia”) przy użyciu siatki topograficznej, gęstości terenu, kontrastu gęstości Moho i głębokości kompensacji poziomu morza.


GM-SYS PROFILE MODELLING
GM-SYS Profile Modelling
GM-SYS Profile Modelling jest intuicyjnym i bogatym funkcjonalnie pakietem modelowania 2D. Użytkownicy mogą tworzyć modele geologiczne podpowierzchni i badać oddziaływanie grawitacji i reakcji magnetycznych na modele. Średnie i zaawansowane opcje zapewniają większą elastyczność kreowanej geometrii modeli, przyspieszają proces przetwarzania danych i dodatkowo ograniczają niepewne zmienne modelowania.
Broszura GM-SYS Profile Modelling


GM-SYS 3D MODELLING
GM-SYS 3D Modelling
GM-SYS 3D to interaktywny modu umożliwiający przepływ pracy danych grawitacyjnych 3D wraz z modelowaniem magnetycznym dla modeli zorientowanych powierzchniowo. Dzięki GM-SYS 3D użytkownicy mogą tworzyć trójwymiarowe modele warstwowe, które dokładnie przedstawiają zmienność i nieregularność struktur podpowierzchniowych oraz obliczają grawitację i reakcje magnetyczne modeli. W celu uzyskania dokładnych wizualizacji modeli 3D możliwe jest dodanie studni, sekcji lub objętości sejsmicznych i inne informacji.
Broszura GM-SYS 3D Modelling


VOXI EARTH MODELLING
VOXI Performance Advantages
VOXI zapewnia rozwiązanie dla dużych, wieloparametrowych modelowań inwersji geofizycznej. Pakiet jest pomocny we wszystkich etapach eksploracji danych i nadaje się do projektu o dowolnej skali. Obejmuje zaawansowane techniki inwersji, które, jak udowodniono, zwiększają dokładność modelu geofizycznego. Opcjonalnie dostępne są subskrypcje dla użytkowników indywidualnych, projektów i zespołów.
Broszura VOXI Performance Advantages


GEOLOGICAL INTERPRETATION
Drillhole Plotting
Zestaw narzędzi umożliwiający szybką, łatwą i dokładną analizę odwiertów i map planów w wysokiej jakości prezentacyjnej. Pakiet umożliwia geologom tworzenie projektów wiertniczych, zarządzanie i interpretację wyników dla wierceń następczych i podejmowania decyzji.
Broszura Drillhole Plotting

Geochemistry
Zestaw narzędzi pozwalający na zaawansowaną analizę geochemiczną i możliwości kontroli jakości w Oasis montaj. Ten zestaw narzędzi został zaprojektowany dla geologa, umożliwiając mu efektywny import, walidację i analizę danych geochemicznych powierzchni.
Broszura Geochemistry


UXO LAND
Uxo Land
UXO Land zapewnia pełny zestaw narzędzi do lokalizacji i analizy celów UXO na podstawie danych magnetycznych (pole całkowite i gradiometr) i elektromagnetycznych (EM61). Pojedynczy przepływ pracy, obejmujący możliwości Geosoft UX-Detect i UX-Process, pozwala na realizację procesu od planowania badań do identyfikacji celu.
Broszura Uxo Land


UXO MARINE
Uxo Marine
UXO Marine dostarcza wyspecjalizowane narzędzia do przetwarzania i wizualizacji danych magnetometru i gradiometru w celu skutecznego wykrywania i analizy celów w badaniach morskich. Jest przeznaczony dla inspektorów morskich pracujących z indywidualnymi czujnikami i macierzami wieloczujnikowymi, a także wieloma gradientowymi i poziomymi miernikami gradiometrycznymi.
Broszura Uxo Marine


UXO-ANALYZE
Uxo-Analyze
UX-Analyze zapewnia geofizykom wszechstronne narzędzie klasyfikacji danych obiektów UXO pochodzących z zaawansowanych czujników elektromagnetycznych. Dzięki UX-Analyze użytkownicy mogą wybierać interesujące sygnatury, dokonywać inwersji danych i klasyfikować wyniki z badań statycznych lub dynamicznych. Pomagając w usprawnianiu złożonych zadań, narzędzie UX-Analyze wymaga zrozumienia zjawisk elektromagnetyzmu w celu efektywnego wykorzystania i interpretacji wyników.
Broszura Uxo-Analyze


CET GRID ANALYSIS
CET Grid Analysis
Rozszerzenie CET Grid Analysis składa się z szeregu narzędzi, które zapewniają automatyczne wykrywanie liniowości danych siatki, które mogą być wykorzystane do przetwarzania danych pierwszego przejścia.
Broszura CET Grid Analysis


CET PORPHYRY DETECTION
CET Porphyry Detection
Rozszerzenie CET Porphyry Detection zapewnia szybką, obiektywną i spójną analizę danych magnetycznych w celu automatycznego zlokalizowania sygnatur magnetycznych z porfiru. Metoda wykrywania lokalizuje i wyrysowuje kołowe wzory danych stref magnetycznych związanych ze zmianami wewnętrznymi systemu porfirowego.
Broszura CET Porphyry Detection


COMPUDRAPE
Compudrape
Rozszerzenie Compudrape rozkłada dowolny potencjalny pola lub danych siatki na dowolnej powierzchni odniesienia i dokonuje profilowania danych aeromagnetycznych.
Rozszerzenie obejmuje funkcje jedno i dwuwymiarowe. Funkcje 1D są najbardziej przydatne do usuwania skutków zmian prześwitu terenu od linii do linii i / lub na przecięciach linii trawersu.


POTENTQ
PotentQ
PotentQ zapewnia szybkie półautomatyczne modelowanie pojedynczych anomalii magnetycznych i / lub grawitacyjnych. Specjalnie opracowany schemat inwersji, podczas pracy z programem, nie wymaga interwencji użytkownika.


PREDICTIVE TARGETING
Predictive Targeting
Predictive Targeting wraz oprogramowaniem do sieci neuronowych zapewnia Oasis montaj możliwość szkoleń, symulacji i generowania celów. Pozwala na zastosowanie symulacji sieci neuronowej w obszarze badań, celem lokalizowania sygnatur podobnych do określonych celów.

Script logo