Do pobrania

Wersje demonstracyjne
Wersje demonstracyjne programów GoldenSoftware są w pełni funkcjonalnymi pakietami programów działającymi przez 30 dni. Jedynym ograniczeniem w wersjach testowych jest brak możliwości zapisu i wydruku stworzonych projektów i wykresów. Wersje testowe dostępne są na stronie producenta
http://www.goldensoftware.com/demo-downloads

Broszury do programów
Broszura zbiorcza o programie GoldenSoftware (ang.)

Umowy licencyjne dla edukacji
W przypadku zakupu licencji edukacyjnych konieczne jest podpisanie jest oświadczenie (edukacyjnej umowy licencyjnej) o wykorzystywaniu oprogramowania wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych. Poniżej wzory niniejszych oświadczeń. Podpisane i zeskanowane umowy można przesłać do SoftBooks na adres info@softbooks.pl

Edukacyjna umowa licencyjna - wersja angielska
Edukacyjna umowa licencyjna - wersja polsko-angielska


Script logo