Nowości w Voxler 4

Nanoszenie danych wektorowych oraz GIS na powierzchnię terenu.
Możliwe tworzenie map zawierających linie, punkty oraz wielokąty poprzez naniesienie danych wektorowych oraz GIS na powierzchnię terenu. W tym celu należy zaimportować plik wektorowy (format: BLN, BNA, DXF, E00, GSB, GSI, KML, KMZ, MIF lub SHP) i przeciągnąć link do modułu HeightField. Program wykorzystuje nakładki wektorowe, co pozwala na pełną kontrolę nad kolorami, szerokością linii i wypełnienia. Wszystkie nałożone obiekty są traktowane jako wektory, co pozwala uniknąć pikselizacji i sprawia, że punkty, linie i wielokąty zachowują ostrość i wyrazistość w powiększeniu.

Obsługa plików w formacie 3D DXF
Pliki 3D DXF mogą zawierać wiele elementów i obiektów, które w większości są obsługiwane przez Voxler 4. Obsługiwane elementy importu: LINE, 3DLINE, POINT, POLYLINE , LWPOLYLINE, MESH, 3DFACE i VERTEX.
Po zaimportowaniu pliku DXF użytkownik ma możliwość zmiany stylu rysowania tych elementów od zacieniowania do linii i formatu punktów. Ta elastyczność zapewnia kontrolę nad renderowaniem obiektów.
Wszystkie wymienione obiekty (poza MESH oraz 3DFACE) można eksportować. Dodatkowo, odwzorowanie kolorów powierzchni pozostaje zachowane podczas eksportowania, tworząc niemal dokładną replikację wynikowego pliku 3D DXF.

Pełna kontrola nad danymi z nowym oknem arkusza Voxler’a
Możliwość edycji na bieżąco wszystkich danych punktowych zaimportowanych do Voxler w nowym oknie arkusza. Zmiany są wprowadzane natychmiastowo do tworzonego modelu i dają możliwość edycji współrzędnych XYZ, etykiet, informacji dotyczących znaczników i wartości składowych, co zapewnia aktualizację modelu i przekształcenie programu Voxler we wspaniałe narzędzie do kontroli jakości danych. Nowy arkusz Voxler zawiera również narzędzia do formatowania, statystyki, transformacji danych i konwersji współrzędnych.

Odwzorowania danych punktowych w arkuszu
Nowe narzędzie do odwzorowań jest dostępne w arkuszu. Dane punktowe mogą zostać zaimportowane za pomocą paru kliknięć, dane zostaną przekształcone z użyciem setek rzeczywistych, popularnych układów odwzorowania. Aplikacja wykorzystuje najnowsze i najobszerniejsze na rynku biblioteki układów współrzędnych, dlatego każdy odnaleziony układ będzie posiadał wsparcie i będzie możliwy do wykorzystania. Voxler umożliwia wyszukiwanie znanych układów współrzędnych, modyfikowanie ich parametrów oraz tworzenie nowych lokalnych układów.

Import plików w formacie LiDAR LAS
Wersja 4 Voxler umożliwia zaimportowanie plików LAS, zawierających przetworzone dane LiDAR. Aplikacja udostępnia wiele filtrów, które pomagają w pozyskiwaniu odpowiednich danych z plików LAS. Użytkownik może filtrować punkty poprzez wykorzystanie jednego z kodów klasyfikacji ASPRS LiDAR (niesklasyfikowane, gruntowe, niska roślinność, itd.) Podczas importowania plików dostępna jest także opcja filtrowania przestrzennego, która służy do redukcji objętości zestawów danych LiDAR. Wszystkie opcje filtrowania mogą być stosowane w połączeniu ze sobą, co sprawia, że aplikacja jest skutecznym narzędziem LiDAR.

Usprawniony proces importu danych
Proces importowania danych pozwala na umiejscowienie wszystkich współrzędnych, komponentów, informacji o znacznikach oraz etykiet, jakie należy ustawić w oknie menadżera właściwości. Wszystkie nagłówki kolumn są zachowane przy imporcie i wyświetlane w oknie właściwości, zwiększając użyteczność odczytu dużych zbiorów danych. Przypisania kolumn mogą być zmieniane na bieżąco i nie ma potrzeby ponownego importu danych celem zmiany komponentu lub współrzędnych kolumn.

Ulepszone wykresy punktowe (ScatterPlot)
Moduł do tworzenia wykresów punktowych został całkowicie przebudowany. Dodano wiele ulepszeń: nowy zestawu symboli 3D, możliwości klasyfikowania danych do tworzenia wykresów, kontroli gęstości etykiet oraz możliwości kolorowania wartości map RGB z danych źródłowych dla poszczególnych punktów.

Ulepszony Interfejs użytkownika
Łatwiejsze znajdowanie poleceń dzięki nowym ikonom. Dodano nowe style kolorów interfejsu użytkownika, które umożliwiają jego personalizację. Możliwe jest jednoczesne otwieranie wielu plików projektu i arkuszy okien w programie.

Nowe okno powitalne
Umożliwia on natychmiastowe tworzenie nowego projektu czy arkusza lub otwieranie tutoriala. Dodatkowo można otworzyć dowolny plik z każdego katalogu na dysku. Kliknięcie na dany w projekt umożliwia jego podgląd.

Wyświetlanie danych SEGY oraz SGY
Pliki SEG-Y oraz SGY można zaimportować wykorzystując współrzędne X, Y, Z zlokalizowane w rzeczywistej przestrzeni 3D w projekcie. Obsługiwane są pliki SEGY 2D i 3D, które można łatwo zaimportować za pomocą ulepszonych opcji importu plików SEG-Y.

Import plików ECW i SID
Bardziej wydajne zarządzanie ogromnymi plikami w formatach ECW oraz SID.
Możliwe jest zachowanie pełnej rozdzielczości obrazu przy imporcie, a także wybranie i wyodrębnienie części pliku podczas procesu importowania.

Nanoszenie konturów w postaci wektorowego pokrycia topografii terenu
Generowane kontury mogą być wykorzystywane jako dane wejściowe do nowego obiektu wektorowego. Izolinie pozyskane z innego źródła lub siatki są nakładane na powierzchnię 3D. Możliwość wyświetlania wielu zmiennych w tym samym czasie.

Obsługa międzynarodowych czcionek
Program obsługuje międzynarodowe czcionki i znaki, takie jak chińskie, cyrylica, arabskie, azerskie, węgierskie, hebrajskie. Możliwe jest ustawienie modułów tekstowych, modułów adnotacji, etykiet legend w dowolnym języku.

Wymagania sprzętowe:
  • System Windows XP SP2 lub nowszy, Vista, 7, 8, 10 lub nowszy/ 32-bit i 64-bit
  • Rozdzielczość monitora 1024 x 768
  • Min. 500 MB wolnej przestrzenie na dysku
  • Min. 512 MB RAM (rekomendowane 1 GB RAM)
  • Rekomendowany sterownik video z akceleracją OpenGL

Script logo