Strater

Strater jest specjalistycznym pakietem służącym do profilowania otworów wiertniczych. Pakiet Strater obsługuje kilkanaście standardów stosowanych raportów do graficznego przedstawienia danych za pomocą: profilu glebowego, wykresu liniowo-symbolicznego, przekroju poprzecznego, profilu litologicznego, wykresu słupkowego, strefowego, procentowego, sygnaturowego, diagramu graficznego (możliwość przedstawienia fotografii rdzenia, typów skał itd.), kompletnego tekstu i diagramu przedstawiającego budowę otworów wiertniczych.

Strater umożliwia pełną kastomizację wszystkich parametrów tworzonych wykresów. Przygotowane wykresy można wyeksportować do jednego z kilkunastu formatów graficznych.

Stater ver. 5 umożliwia:
 • Wizualizację danych
  Zastosowanie programu umożliwia przekształcanie surowych danych podpowierzchniowych w przejrzyste i zrozumiałe dane: profile otworów wiertniczych, modele otworów i przekroje/profile. Pakiet zapewnia łatwe tworzenie profesjonalnych raportów geotechnicznych, które wyraźnie przekazują ważne informacje.


 • Analizę danych
  Dane wyświetlane w programie Strater stają się jasne i łatwe do zrozumienia. Rozległe funkcje pakietu umożliwiają szybkie przeglądanie i analizowanie obszarów niewidocznych w inny sposób i podejmowanie świadomych decyzji.


 • Przedstawienie wyników
  Wykorzystanie programu Strater umożliwia łatwe przekazywanie ważnych informacji klientom, zainteresowanym stronom i współpracownikom. Niezależnie od złożoności danych, możliwości wizualizacji Strater'a zapewniają pełne i dokładne zrozumienie danych podpowierzchniowych.


Kluczowe cechy programu:
 • Tworzenie profesjonalnych profili i modeli otworów wiertniczych
  Program umożliwia prezentację danych w postaci: profilu glebowego, wykresu liniowo-symbolicznego, przekroju poprzecznego, profilu litologicznego, wykresu słupkowego, strefowego, procentowego, sygnaturowego, diagramu graficznego (możliwość przedstawienia fotografii rdzenia, typów skał itd.), kompletnego tekstu i diagramu przedstawiającego budowę otworów wiertniczych.


 • Podgląd przekrojów otworów wiertniczych
  Wykorzystanie programu Strater pozwala oceniać i wyświetlać wszystkie aspekty danych geologicznych. Pakiet umożliwia łatwe tworzenie przekrojów z raportów litologicznych/ pasków stref, raportów liniowo-symbolicznych lub rastrowych, aby lepiej poznać szczegóły danych o głębokości.


 • Ulepszanie tworzonych modeli geologicznych
  Pakiet Strater posiada liczne opcje dostosowania, dzięki czemu Użytkownik może dokładnie wyświetlać dane podpowierzchniowe. Prawie każdy aspekt raportów, modeli i przekrojów Stratera można dostosować.

  Opcje dostosowywania Stratera obejmują:
  • dołączanie tytułów, osi, słupków skali i legendy
  • zastosowanie wstępnie zdefiniowanej lub niestandardowej reguły wypełniania na podstawie standardów branżowych
  • generowanie niestandardowych bibliotek wypełnień do udostępniania ich użytkownikom i wielokrotnego wykorzystania w wielu projektach
  • dołączanie niestandardowych nagłówków i stopek
  • wstawianie tekstu, rysowanie polilinii, wielokątów, symboli i splajnów
  • wykorzystanie narzędzi do wyrównywania, nakładania lub dystrybucji raportów w razie potrzeby
  • tworzenie standardowych szablonów do tworzenia spójnych raportów

  Opcje dostosowywania przekrojów poprzecznych:
  • dodanie dowolnego typu raportu do istniejącego przekroju
  • wyświetlanie przekrojów jako odchylonych lub pionowych
  • wyświetlanie poziomu wody w przekroju poprzecznym
  • dodawanie nagłówków, aby wyświetlić informacje o odwiertach, a także odległość pomiędzy powierzchnią terenu i dnem
  • określanie i dostosowanie warstw litologicznych/stratygraficznych
  • można użyć schematów, aby szybko zastosować symbol, wypełnienie, właściwości linii i zapisać je do wykorzystania w wielu projektach
  • przekształcanie przekrojów w diagram płotowy 3D za pomocą poleceń integrujących pakietu Voxler


  Funkcje widoku mapy Strater:
  • można wstawić widok mapy zarówno dla widoku otworów, jak i przekrojów
  • lokalizacja otworów wiertniczych, można dodać informacje o granicach i dołączyć obraz mapy bazowej
  • można pokazać ścieżki odchylenia odwiertu
  • można łatwo łączyć mapy z różnych systemów współrzędnych
  • dzięki użyciu schematów, można szybko zastosować symbole, wypełnienie i właściwości linii i zapisać je do użycia w wielu projektach
  • można dodać etykiety z danych otworowych


 • Pełna kompatybilność
  Strater umożliwia łatwe wizualizowanie i analizowanie danych z wielu źródeł. Program czyta wiele formatów plików, w tym LAS, XLSX i pliki tekstowe ASCII, obsługuje również wiele popularnych formatów eksportowych. Do dyspozycji Użytkownika dostępny jest obszerny zestaw narzędzi do zarządzania danymi.

 • Uproszczone procedury pracy
  Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, Strater umożliwia szybkie tworzenie informacyjnych i użytecznych modeli. Dynamiczny wyświetlacz graficzny pozwala łatwo wyświetlić wszystkie informacje o projekcie, w którym można zobaczyć otwory, mapy i przekroje poprzeczne w pojedynczym projekcie.
  Funkcje interfejsu użytkownika Strater
  • pojedyncze okno do przeglądania, edytowania i manipulowania modelami
  • menedżer obiektów umożliwia łatwe zarządzanie raportami, elementami przekrojowymi i warstwami mapy
  • menedżer właściwości umożliwia szybką edycję obiektów
  • manager wyświetlania, który umożliwia dostosowanie wyświetlania otworów, map i przekrojów
  • menedżer tabel do wyświetlania lub edycji surowych danych
  • opcje dokuj/pływaj, ukryj/pokaż wszystkich menedżerów
  • praktycznie wszystkie aspekty interfejsu użytkownika można dostosować do swoich potrzeb.Wymagania systemowe
 • Windows XP, Vista, 7, 8 (z wyłączeniem RT), 10 lub nowszy
 • 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
 • systemy 32 i 64 bitowe
 • minimum 512 MB pamięci RAM (1GB rekomendowane)
 • minimalna rozdzielczość monitora 1024 x 768 pikseli (16 bitowa paleta kolorów)

Script logo