Voxler

Voxler jest najnowszym pakietem firmy Golden Software, służącym wizualizacji danych trójwymiarowych. Dzięki bardzo prostemu w użyciu interfejsowi użytkownika umożliwia sprawne i dokładne zobrazowanie, oszacowanie oraz sprawdzenie danych.
Stworzone wykresy 3D mogą być obracane, powiększane, rozciągane tak aby przeanalizować dane na podstawie których zostały one zrealizowane.

W pakiecie został zaimplementowany szereg pomocniczych narzędzi, w tym Voxler Analyzer, umożliwiający nie tylko obrazowanie danych ale też przeprowadzanie na nich obliczeń.

Dla kogo jest Voxler
 • Geotechników zajmujących się danymi odwiertowymi, petrograficznymi, sejsmicznymi itp.
 • Osób zajmujących się danymi trójwymiarowymi z dziedziny wód podpowierzchniowych oraz gleboznawstwa
 • Meteorologów (dane atmosferyczne)
 • Oceanografów (rozkład temperatur wód, zasolenia i składu)
 • Biologów
 • Biotechnologów (Confocal Microscopy)
 • Dla osób zajmujących się inżynierią medyczną (dane ultrasonograficzne, CT, MRI)
 • Inżynierów zajmujących się zagadnieniami rozkładu parametrów w objętości obiektu
 • Inżynierów zajmujących się obliczeniami przepływów
 • Naukowców przeprowadzających symulacje numeryczne
 • Geostatystyków chcących zilustrować charakterystykę zbiorników
 • Sejsmologów
 • Każdego kto chce zilustrować rozkład danych 3D

Kluczowe cechy pakietu:
 • Tworzenie modeli 3D
  Voxler umożliwia lepsze zrozumienie trójwymiarowych danych. Program przekształca dane użytkownika w kompleksowe modele, które ułatwiają podejmowanie decyzji i przekazują kluczowe informacje zainteresowanym stronom i klientom.
  Modele 3D Voxler: otwory wiertnicze proste lub odchylone, powierzchni, chmury punktów, LIDAR, konturowy, blokowy, streamline, wektorowy

 • Ulepszanie modeli
  Program posiada wiele opcji dostosowania, dzięki czemu użytkownik może zaprezentować dane zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Istnieje możliwość kontrolowania każdego aspektu modelu, nawet najmniejszych detali, dzięki czemu można przedstawiać skomplikowane pomysły w łatwy do zrozumienia sposób.
  Opcje dostosowania programu Voxler obejmują:
  • tytuły, osie, paski skali
  • legendy, profile, przekroje poprzeczne
  • edycja wszystkich parametrów osi, także wielu osi
  • łączenie wielu modeli
  • cięcie modeli (slice) pod dowolnym kątem
  • wstawianie płaszczyzny przecięcia i ramek ograniczających
  • pełna kontrola nad opcjami stopnia nieprzeźroczystości, jasności i tekstury
  • edycja tekstu, linii, wypełnienia i właściwości symboli
  • dodawanie tekstu, polilinii, wielokątów, symboli, wielolinii wypukłych (spline polylines)
  • możliwość załączania graficznych plików georeferencyjnych

 • Pewne dane siatki
  Tworzone modele są bardzo dokładne. Program Voxler utworzy jednolitą siatkę 3D z regularnie lub nieregularnie rozmieszczonych danych 3D. Szczegółowe dane z uwzględnieniem danych statystycznych (min, dolny kwartyl, mediana, górny kwartyl, max, przedział, środek przedziału/midrang, rozstęp międzykwartylowy/ inter-quartile range), chwilowych statystyk (średnia, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności, suma), inne statystyki (średnia kwadratowa/RMS, średnie odchylenie bezwzględne), statystyki lokalizacji (liczba, gęstość, najbliższa/najdalsza odległość, średnia odległość między skupieniami).

 • Funkcje Interpolacji Voxler:
  • metody griddingu: odwrotności odległości i lokalnego wielomianu
  • filtrowanie, wykluczanie danych
  • wykonywanie operacji matematycznych na siatce
  • przekształcanie, scalanie, przepróbkowanie (resampling)
  • wyodrębnianie podzbioru lub plastra siatki

 • Pełna kompatybilność
  Program Voxler umożliwia bezproblemowe tworzenie wizualizacji i analizy danych z wielu źródeł.
  Voxler natywnie czyta wiele formatów plików, w tym AutoCad DXF i LiDAR LAS. Pakiet obsługuje również wszystkie popularne formaty eksportowe.

 • Ułatwia współpracę
  Użytkownik może szybko udostępnić utworzone modele zainteresowanym współpracownikom lub klientom. Modele są gotowe do druku w wysokiej jakości formatach, takich jak PDF lub TIFF, lub by podzielić się wynikami pracy online, eksportując je do formatów PNG lub SVG. Program umożliwia łatwe wstawianie diagramów do narzędzi prezentacyjnych, takich jak Microsoft Word lub PowerPoint, z użyciem opcji kopiuj/wklej, lub bardziej dynamicznym widokiem, przechwytywania wideo za pomocą wbudowanego narzędzia wideo.

 • Automatyzacja pracy
  Możliwe jest tworzenie skryptów do zautomatyzowania powtarzających się zadań. Voxler można przyywoływać z języka programowania C++, Python czy Perl. Program dostarcza także Scripter, wbudowane narzędzie skryptowe kompatybilne z Visual Basic. Użytkownik może zaoszczędzić czas dzięki zapoznaniu się z obszernym zestawem skryptów przykładowych w Voxler Automation Knowledge Base.

Wymagania systemowe
 • system Windows XP SP2 lub nowszy, Vista, 7, 8, 10 lub nowszy/ 32-bit i 64-bit
 • Rozdzielczość monitora 1024 x 768
 • Min. 500 MB wolnej przestrzenie na dysku
 • Min. 512 MB RAM (rekomendowane 1 GB RAM)
 • Rekomendowany sterownik video z akceleracją OpenGL

Script logo