Nowości w Prism 8.4

✓ Poprawki błędów analizy
  • Naprawiono problem polegający na zmianie wartości szerokości przedziału z wybranym przyciskiem opcji „Auto”, jeśli drugi przedział został przełączony z „Auto” na wartość niestandardową w oknie dialogowym „Parametry: rozkład częstotliwości”

✓ Poprawki błędów graficznych
  • Naprawiono problem polegający na tym, że niektóre punkty danych nie były wykreślane ze zgrupowanych pojedynczych oddzielnych wykresów rozproszenia, gdy była duża ilość danych
  • (Win) Naprawiono problem, w którym linia środkowa była wykreślana w niewłaściwym miejscu na wykresie punktowym po usunięciu oryginalnych danych i wprowadzeniu nowych wartości
  • (Mac) Naprawiono problem, w wyniku którego wykresy skrzypcowe niespodziewanie przełączały się na wygląd „obcięty” po otwarciu wcześniej zapisanego pliku

✓ Inne wprowadzone poprawki
  • (Win) Naprawiono problem, w którym po nieoczekiwanym zamknięciu Prism, tytuły wierszy wyglądały na uszkodzone w tabeli danych i połączonym wykresie
  • (Mac) Naprawiono problem, w którym polecenie Paste Transpose nie działało podczas kopiowania całej kolumny danych w tabeli danych i wklejania transpozycji do tej samej lub innej tabeli danych w Prism

Script logo