Pozostałe nowości

Wersja 2019 Intel Parallel Studio wprowadza między innymi następujące nowości:
 • zwiększona wydajność aplikacji i wydajność dla procesorów Intel Xeon i Xeon Phi wykorzystujących instrukcje Intel® AVX-512
 • umożliwia znajdowanie ważnych, ale niedopracowanych pętli przy użyciu funkcji analiz Roofline pakietu Intel® Advisor
 • akcelerację systemów HPC, z użyciem wydajnego języka Phyton
 • łatwy dostęp do najnowszych bibliotek Intel® Performance Libraries oraz Intel® Distribution for Python poprzez APT GET*, YUM* oraz Conda*
 • dostęp do najnowszych standardów i zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE) w tym:
  • pełnego standardu C++14 i wstępnej wersji standardu C++17,
  • pełnego standardu Fortran 2008 oraz wstępnej wersji standardu Fortran 2015,
  • wstępna wersji OpenMP 5.0; Python 2.7 i 3.6
  • Microsoft Visual Studio 2017
 • elastyczność dopasowana do potrzeb Użytkownika:
  • nowe funkcje obejmują połączoną wydajność opcji Snapshot Intel® VTune™ Amplifier, wskazujące użycie MPI, CPU, FPU i utylizacje pamięci
  • łatwy dostęp do najnowszej bibliotek Intel® Performance Libraries i Intel® Distribution for Python* poprzez APT GET, YUM, Conda*
  • możliwość skorzystania z nowych, szerszych praw redystrybucji na Intel® Performance Libraries i Intel Distribution for Python

Szczegółowe nowości
 • Wszystkie komponenty pakietu zostały zaktualizowane do najnowszej wersji 2019
 • Domyślna instalacja zawiera komponenty dla wersji 32-bitowych w systemie Linux
 • Intel® Advisor: rozszerzone zalecenia dotyczące metod wirtualnych w pętlach wektorowych
 • Poprawki błędów dla kompilatora Intel® C / C ++
 • Intel® Cluster Checker: dodano wsparcie dla Intel® Scalable System Framework oraz dla procesorów z rodziny Intel® Xeon Phi™ x200
 • Intel® Data Analytics Acceleration Library: dodano rozproszone uczenie sieci neuronowych, algorytm KNN dla trybu przetwarzania wsadowego oraz normalizację min-max
 • Intel® Integrated Performance Primitives: dodano funkcje dla pola skończonego GF (p) arytmetyczne i krzywe eliptyczne nad polem skończonym GF (p), dodano funkcje ippsECCPBindGxyTblStd pozwalające kontrolować przestrzeń pamięci dla eliptycznych krzywych nad GF (P)
 • Intel® Math Kernel Library: poprawiona wydajność poleceń ?GETRF, ?GETRS i ?GETRI dla bardzo małych macierzy przez wywołanie MKL_DIRECT_CALL, ulepszona wydajność pojedynczego wątku SGEMM / DGEMM dla Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) oraz Intel® Xeon® for Intel® Many Integrated Core Architecture.
 • Intel® MPI Library: pMI-2 współpracuje z SLURM*, likwidacja wsparcia dla uruchamiania z różnych systemów operacyjnych, likwidacja wsparcia dla DAPL, TMI i OFA
 • Intel® Threading Building Blocks: poprawki błędów
 • Intel® Trace Analyzer and Collector: wprowadzono obsługę powiększania za pomocą scroll’a myszki na osi czasu, MPI Performance Snapshot dodaje nowy schemat przekazywania danych z węzła do węzła (Node-to-Node Data Transfers) oraz wprowadza wsparcie dla aplikacji innych niż MPI.
 • Zaktualizowany Intel® VTune™ Amplifier's Application Performance Snapshot, celem szybszego sprawdzenia, czy aplikacja HPC Użytkownika najlepiej wykorzystuje nowoczesny sprzęt komputerowy. Możliwe uzyskanie szybkiego podglądu danych MPI, OpenMP *, pamięci i Floating Point, celem wizualizacji które optymalizacje będą miały największy wpływ na szybkość kodu.

Script logo