LF Fortran 7.7 Windows

Nowość - wersja 7.7

Lahey Fujitsu Fortran jest nowoczesnym kompilatorem języka Fortran przeznaczonym dla systemu Windows i wykorzystującym środowisko .NET. Występuje on obecnie w dwóch edycjach Express i Professional.

Edycje kompilatorów Lahey dla Windows
 • LF Fortran Professional zawiera środowisko Microsoft's Visual Studio 2015 Shell wraz z dostępnym wyłącznie w produktach Lahey'a pakietem Fortran Integration, Winteracter Starter Kit, kreator WiSK do tworzenia interfejsów Windows i wizualizacji graficznych, narzędzie Polyhedron's Automake, Fujitsu's WinFDB Windows debugger, narzędzie Coverage Analysis Tool wykrywające niezapisany kod oraz dający możliwość sprawdzenia szeregu wykonanych operacji, narzędzie Sampler Tool (profiler realizacji) wspomagające optymalizację programu, Fujitsu's Visual Analyzer, bibliotekę matematyczną Fujitsu SSL2 oraz Fujitsu C compiler.
 • LF Fortran vExpress zawiera kompilator Lahey/Fujitsu Fortran 95, linker, command line debugger, system zarządzania bblioteką,możliwość tworzenia bibliotek DLL, Windows API, dostęp do dokumentcji online, oraz bezpłatny e-mailowy serwis techniczny

Zawartość pakietu
 • nowy 32/64 bitowy kompilator Lahey/GNU
 • kompilator Lahey/Fujitsu Fortran 95
 • Microsoft's Visual Studio 2015 Shell z pakietem integracyjnym Fortran Integration
 • WiSK - Winteracter Starter Kit, do tworzenia graficznych interfejsów

Interfejs GUI dla Windows i wyświetlanie grafiki
 • narzędzie Polyhedron's Automake
 • debuger Fujitsu WinFDB Windows
 • narzędzie Coverage Analysis, które wykrywa niezrealizowany kod i wykonuje szereg operacji sprawdzających
 • narzędzie Fujitsu Sampler (profiler realizujący), który pomaga zoptymalizować aplikacje
 • Fujitsu's Visual Analyzer
 • bibliotekę matematyczną Fujitsu's SSL2 - udowodniona wykonalność obliczeń na superkomputerach oraz pojedynczych stacjach roboczych Fujitsu
 • kompilator Fujitsu i GNU C

Biblioteki BLAS, LAPACK i SSL2
Biblioteka BLAS jest zbiorem procedur umożliwiającym operacje na wektorach i macierzach. Zawiera ok. 170 funkcji dokonujących operacji typu:
 • wektor- wektor dla poziomu BLAS
 • macierz - wektor - dla poziomu BLAS 2
 • macierz - macierz - dla poziomu BLAS 3
 • macierze rzadkie - dla poziomu BLAS Sparse

Biblioteka LAPACK zawiera ok.300 rodzajów procedur różnej precyzji z algebry liniowej. Łącznie jest to zbiór około 1100 procedur z zakresu:
 • równań liniowych
 • równań kwadratowych
 • wartości własnych
 • rozkładu wartości osobliwych

Biblioteka Fujitsu SSL2 (Scientific Subroutine Library 2) zawiera ok. 250 procedur z zakresu:
 • algebry liniowej
 • wartości własnych i wektorów własnych
 • równań nieliniowych
 • ekstremów
 • interpolacji i aproksymacji
 • transformat (rzeczywista DFT, cosinusowa, sinusowa, zespolona DFT, Laplace'a)
 • różniczkowania numerycznego
 • równań różniczkowych
 • funkcji specjalnych (m.in. trygonometryczne, Bassela, dystrybucji itp.)
 • liczb pseudolosowych

Środowisko Microsoft Visual Studio .NET 2015
Środowisko to jest uznanym standardem programistycznym. Umożliwia ono zarządzanie plikami, szablonami i wszystkimi cechami projetu oraz integruje w jednym miejscu system pomocy i edycji kodu Fortran.

Cechy środowiska MS Visual Studio .NET 2015
 • Zarządzanie projektem
 • Szablony projektów Win32 oraz ich elementów
 • Zintegrowany Help Online
 • Automatycznie kolorowana składnia tekstu
 • Uzupełnianie kodu
 • Podpowiedzi dla składni wewnętrzej funkcji
 • Szybka informacja o zmiennych lokalnych i globalnych
 • Komentarze
 • Uzupełnianie klamr
 • Automatyzacja procesów tworzenia i kompialcji
 • Obsługa Microsoft XML (MSBuild)
 • Obsługa Visual SourceSafe

Script logo