LF Fortran 95 Linux

Lahey/Fujitsu Fortran 95 Linux jest kompilatorem języka Fortran przeznaczonym do tworzenia wydajnych i optymalizowanych aplikacji 32 bitowych w systemie Linux

Główne cechy kompilatora LF Fortran 95 Linux v6.2:
 • Automatyczna paraleryzacja
 • Optymalizacja dla procesorów Pentium III, Athlon, Pentium IV i Xeon
 • Obsługa OpenMP
 • Możliwość alokowania w pamięci tablic do 2GB
 • Pliki zewnętrzne do 264 bajtów
 • Pakiet graficzny Winteracter Starter Kit
 • Biblioteki BLAS i LAPACK w wersji 3.0
 • Biblioteka matematyczna Fujitsu's SSL2
 • Możliwość przydzielania atrybutów do elementów tablic
 • Limit rozmiaru zmiennej typu Character: 2,147,483,647
 • kompatybilność z MPI z zawartym kodem MPICH
 • Debbuger FDB
 • kompatybilność z debbugerem TotalView
 • Narzędzia automatyzacji

Dostępne edycje LF Fortran 95 Linux v6.2:
Wersja Express zawiera kompilator Lahey/Fujitsu Fortran 95, umożliwia debbugowanie z poziomu linii komend, zawiera linker zgodny z g77 i egcs, posiada dokumentację w wersji online oraz umożliwia uzyskanie darmowej pomocy e-mailowej producenta. Głównymi cechami tej edycji są:
 • wydajność
 • optymalizacja
 • możliwość łączenia plików obiektów Fujitsu C, g77 oraz egcs
 • obsługa starszych wersji Fortran
 • kompatybilność ze standardem ANSI/ICO Fortran 95
 • darmowa pomoc techniczna

Wersja PRO zawiera wszystkie cechy i opcje wersji Express oraz dodaje możliwość:
 • auto-paraleryzacji
 • wykorzystywania standardu OpenMP
 • pakiet graficzny Winteracter Starter Kit
 • biblioteki BLAS i LAPACK
 • narzędzia Automake
 • bibliotekę matematyczną Fujitsu SSL2

Biblioteki BLAS, LAPACK i SSL2
Biblioteka BLAS jest zbiorem procedur umożliwiającym operacje na wektorach i macierzach. Zawiera ok. 170 funkcji dokonujących operacji typu:
 • wektor- wektor dla poziomu BLAS
 • macierz - wektor - dla poziomu BLAS 2
 • macierz - macierz - dla poziomu BLAS 3
 • macierze rzadkie - dla poziomu BLAS Sparse

Biblioteka LAPACK zawiera ok.300 rodzajów procedur różnej precyzji z algebry liniowej. Łącznie jest to zbiór około 1100 procedur z zakresu:
 • równań liniowych
 • równań kwadratowych
 • wartości własnych
 • rozkładu wartości osobliwych

Biblioteka Fujitsu SSL2 (Scientific Subroutine Library 2) zawiera ok. 250 procedur z zakresu:
 • algebry liniowej
 • wartości własnych i wektorów własnych
 • równań nieliniowych
 • ekstremów
 • interpolacji i aproksymacji
 • transformat (rzeczywista DFT, cosinusowa, sinusowa, zespolona DFT, Laplace'a)
 • różniczkowania numerycznego
 • równań różniczkowych
 • funkcji specjalnych (m.in. trygonometryczne, Bassela, dystrybucji itp.)
 • liczb pseudolosowych

Winteracter Starter Kit (WiSK)
Pakiet WiSK umożliwia tworzenie programów prezentujących grafikę oraz wszelkiego rodzaju okienek dialogowych i menu z użyciem języka Fortran. Jest to podzbiór biblioteki X/Winteracter umożliwiający wywołanie jego procedur z poziomu Fortran 95. Jest to 64 bitowy interfejs użytkownika bazujący na systemie okienkowym X/Windows. Winteracter umożliwia bardzo szybkie tworzenie grafiki w okienkach X/Windows wraz z pełnymi mozliwościami zarządzania samymi okienkami. Szereg przykładowych aplikacji stworzonych z użyciem WiSK dostępnych jest na stronie producenta.


Wymagania systemowe
 • Procesor 80486DX lub kompatybilny z Intel Pentium
 • 32 MB pamięci RAM
 • Czytnik CD-ROM
 • 70 MB wolnej przestrzeni na dysku dla edycji PRO i 35 MB wersji Express
 • X-Windows celem użycia WiSK i podglądu dokumentacji w formacie PDF
 • System Linux zawierający libc w wersji 2.2.4 lub nowszą. Obsługiwane są m.in. dystrybucje:
  - Debian v3.0 Kernel 2.2.20 libc 2.2.5
  - Fedora Core 3 Kernel 2.6.9 libc 2.3.3
  - Fedora Core 4 Kernel 2.6.11 libc 2.3.5
  - Mandrake v8.2 Kernel 2.4.18-6 libc 2.2.4
  - Mandrake v9.0 Kernel 2.4.19 libc 2.2.5
  - Mandrake v9.1 Kernel 2.4.21 libc 2.3.1
  - Red Hat v7.2 Kernel 2.4.7 libc 2.2.4
  - Red Hat v7.3 Kernel 2.4.18 libc 2.2.5
  - Red Hat v8.0 Kernel 2.4.18 libc 2.2.93
  - Red Hat v9.0 Kernel 2.4.20-6 libc 2.3.2
  - RHEL v3.0 WS Kernel 2.4.21-9.EL libc 2.3.2
  - RHEL v4.0 WS Kernel 2.6.9-5.EL libc 2.3.4
  - Slackware v8.1 Kernel 2.4.18 libc 2.2.5
  - SuSE v7.2 Kernel 2.4.4 libc 2.2.2
  - SuSE v7.3 Kernel 2.4.10 libc 2.2.4
  - SuSE v8.0 Kernel 2.4.18 libc 2.2.5
  - SuSE v8.1 Kernel 2.4.19 libc 2.2.5
  - SuSE v8.2 Kernel 2.4.20-4 libc 2.3.2
  - SuSE v9.0 Kernel 2.4.21-99 libc 2.3.2
  - SuSE v9.3 Kernel 2.6.11.4-20 libc 2.3.4

Ważne
Firma Lahey Computers nie oferuje już wsparcia technicznego do kompilatora Lahey w edycji dla Linux. Rekomendowane jest wcześniejsze przetestowanie aplikacji przed jej zakupem

Script logo