ChemType

Mathtype w naukach chemicznych
MathType Web zawiera kilka specyficznych funkcji ułatwiających tworzenie notacji chemicznej. Wszystkie funkcje związane z chemią są aktywowane po aktywowaniu paska narzędzi chemistry toolbar.
Kiedy MathType jest używany z paskiem narzędzi z zakresu chemii, pakiet nosi nazwę ChemType. Zakres ChemType jest ograniczony do formuł chemicznych, które mogą być kodowane za pomocą MathML.
MathType APPs i MathType Integrations zazwyczaj zawierają dwie ikony MathType: jedną dla ogólnego paska narzędzi matematycznych i drugą dla ChemType.


Nazwy zmiennych
W zapisie matematycznym nazwy zmiennych są zwykle pisane kursywą. Nie jest to oczekiwane w przypadku pierwiastków chemicznych. W ChemType elementy pojawiają się jako proste (rzymskie) litery.

Pasek narzędzi dla chemii
Główna zakładka ChemType zawiera najbardziej przydatne symbole do tworzenia notacji chemicznej. Pozostałe karty i ikony na pasku narzędzi są takie same jak w MathType.


Przyciski
Nawet jeśli ChemType nie jest zainicjowany, możliwe jest znalezienie symboli związanych z chemią w głównych zakładkach MathType. Są to na przykład strzałki do reakcji w zakładce MathType's Arrows.


Są także symbole dla pierwiastków chemicznych w języku greckim, litery i tabulator liczb. Najczęściej używane symbole są wyświetlane, a wszystkie pozostałe znajdują się w dodatkowej sekcji, ułożonej w układzie okresowym.


Script logo