Mathtype

MathType 7.0 - Nowa wersja
Program Mathtype umożliwia wprowadzanie notacji matematycznej za pomocą klawiatury lub pisma ręcznego. Pakiet umożliwia łatwe włączanie jakościowych równań matematycznych do dokumentów i treści cyfrowych.Popularny edytor równań dla Microsoft Word został zaktualizowany. Nowa wersja programu MathType jest również zintegrowana z Google Docs.
Wykorzystanie edytora MathType zapewnia uzyskanie jednolitej jakości ze wszystkimi cyfrowymi rozwiązaniami: edytorami tekstu, oprogramowaniem do prezentacji, platformami LMS, narzędziami oceny i nie tylko...

Kluczowa jest produktywność
Program Mathtype jest pomocnym narzędziem przy pisaniu artykułów naukowych lub technicznych, testów, prezentacji slajdów i w innych przypadkach, gdy konieczne jest dołączenie notacji matematycznej. Pakiet umożliwia Użytkownikom szybkie, łatwe i skuteczne wykonanie pracy.

Za pomocą MathType można: użyć opcji wskaż i kliknij/ Point-and-click, pisać ręcznie, używać skrótów klawiaturowych, wstawić numerację równań, użyć koloru, wybrać czcionki, kontrolować odstępy....

Użytkownik może skonfigurować swoje środowisko pracy w najlepszy sposób poprzez:
  • Zapisanie często używanych równań i symboli w dostosowywanych paskach narzędzi
  • Ustawienie preferencji MathType, aby szybko zmienić "wygląd" na inny dla różnych typów dokumentów
  • Skonfigurowanie osobistych skrótów klawiaturowych
  • Skopiowanie lub przekonwertowanie na LaTeX
  • Wiele więcej!

Profesjonalna jakość składu matematycznego


MathType 7 został zaktualizowany do domyślnych narzędzi matematycznych wbudowanych w wielu aplikacjach. Użytkownik może wybrać klasyczny wygląd programu MathType lub wygląd LaTeX. Możliwe jest kontrolowanie spacji w wyrażeniach Użytkownika, aż do piksela.


Edytor pomaga czytelnikom uzyskać dostęp do treści naukowych i pomaga autorom tworzyć dostępne treści naukowe. Dokumentacja do programu jest udostępniona na stronie:
http://docs.wiris.com/en/mathtype/start

Dodatek do Google Docs i Office Online
MathType jest dostępny dla najpopularniejszych internetowych systemów przetwarzania tekstu.


MathType dla platform edukacyjnych
Studenci mogą pisać równania na tablecie lub urządzeniu mobilnym, a MathType natychmiast rozpozna je i zamieni w doskonale sformatowane równania.

Uczniowie i nauczyciele mogą teraz łatwo wchodzić w interakcje w dyskusjach na forum LMS (takich jak np.: Canvas, Moodle lub Schoology), bez zakłoceń przy wpisywaniu kodu lub korzystania z nieporęcznych narzędzi matematycznych.


Chemia dla wszystkich
ChemType to edytor zaprojektowany, aby pomóc Użytkownikom pracować z notacją chemiczną.

Edytor udostępnia specjalny pasek narzędzi z ogólnymi symbolami chemicznymi oraz symbolami dla zaawansowanych użytkowników, zajmujących się tworzeniem publikacji z zakresu chemii.


MathType SDK dla programistów
Narzędzia WIRIS dla programistów obejmują integrację MathType z szeroką gamą edytorów HTML i edytorów XML. Zespół WIRIS utrzymuje i zapewnia wsparcie dla wtyczek między innymi dla CKeditor, Froala lub TinyMCE.

MathType SDK pozwala na zintegrowanie profesjonalnej jakości składu matematycznego w aplikacjach internetowych, stacjonarnych i mobilnych. Rozpoznawanie pisma ręcznego SDK robi dużą różnicę dla aplikacji mobilnej Użytkownika.
Więcej informacji na temat bibliotek MathType:
http://docs.wiris.com/en/mathtype/mathtype_web/sdk/

Rodzaje licencji
MathType jest dostępny w formie rocznej subskrypcji.
Indywidualna subskrypcja zapewnia dostęp do aplikacji WIRIS dla edytorów tekstu, w tym Microsoft Word i Google Docs na wszystkich urządzeniach. W ramach zakupu Użytkownik otrzyma jeden kod licencji dla wersji Windows, Mac i Online.

Subskrypcja Community jest oferowana dla instytucji. Możliwe jest wybranie subskrypcji dla wszystkich aplikacji do edytorów tekstu lub rozszerzeń integrujących MathType na platformach LMS, takich jak Canvas, Moodle i Schoology, lub obu ww.!

Dostępne rabaty akademickie i ilościowe.

Script logo