Maxqda Plus

KWIC (Key Word in Context), analiza oparta na słownictwie i słownikach na komputerach stacjonarnych dla Windows i Mac. MAXQDA Plus dodaje moduł MAXDictio do zaawansowanych funkcji analizy jakościowej MAXQDA Standard. Moduł MAXDictio umożliwia badaczom korzystanie z szerokiego zakresu procedur ilościowej analizy treści. Zawiera narzędzia do wizualnej eksploracji tekstu, analizy treści, analizy słownictwa, analizy opartej na słownikach i nie tylko.

Wizualne badanie tekstu
Niezależnie od tego, czy analizujesz pojedyncze przemówienie, czy całą półkę z książkami: MAXDictio w MAXQDA Plus umożliwia eksplorację treści i struktury Twoich tekstów bez konieczności czytania lub kodowania jednego zdania z góry.
Interaktywne drzewo słów wizualizuje wszystkie kombinacje, które prowadzą do lub z dowolnego wybranego słowa, w tym szczegółowe wyświetlanie częstotliwości. Ta niezwykle potężna funkcja może zapewnić nowe i fascynujące perspektywy nawet w przypadku dobrze znanych tekstów, a także umożliwia kompleksowy przegląd tych nieznanych.

Analiza treści: z pojedynczych słów...
Niezależnie od Twojego stylu badań lub jednostki analitycznej: MAXDictio zapewnia narzędzia dostosowane do Twoich potrzeb.
W razie zainteresowania użyciem określonych terminów w swoim materiale wystarczy użyć funkcji “Keyword-in-context”, aby wyświetlić wszystkie lokalizacje słów i ich (dowolnie definiowalny) kontekst w interaktywnej tabeli wyników. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść do oryginalnego fragmentu w przeglądarce dokumentów.


... do całych kombinacji słów
Możesz też sprawdzić częstotliwości, rangę i rozkład kombinacji słów i przefiltrować je zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Zaawansowane opcje pozwalają na lematyzację (podsumowanie słów, które mają ten sam rdzeń), użycie stop list, analizę materiału w połączeniu ze zmiennymi lub kodami i wiele więcej...


Analiza słownictwa
Oczywiście można także użyć MAXDictio do analizy częstotliwości, rang i dystrybucji pojedynczych słów w swoim materiale, włączając lematyzację i wykorzystanie list stop/go, a także opcję analizy materiału w połączeniu ze zmiennymi lub kodami.


Analiza oparta na słownikach: zdefiniuj kategorie...
Funkcje słownika pozwalają na zdefiniowanie kategorii wyszukiwanych haseł, których występowanie można następnie zmierzyć i porównać. Niezależnie od tego, czy przeciągasz i upuszczasz terminy z tabeli wynikowej, wpisujesz je, importujesz z pliku lub automatycznie pobierasz z kodów: będziesz mieć wiele możliwości dalszego ich przetwarzania. Można porównać ze sobą częstotliwości, rangi i rozkłady określonych wyszukiwanych haseł...


... i odkryj ich wartość
... lub przeanalizuj częstotliwości dla całych kategorii słownikowych. Użyj przeglądarki Category Matrix Browser, aby zwizualizować swoje wyniki. Jeśli chcesz kontynuować analizę na innym poziomie, możesz automatycznie zakodować swoje kategorie i wszystkie wyszukiwane hasła lub przekształcić je w zmienne dokumentu.

MAXDictio


MAXDictio umożliwia analizę japońskich tekstów, ułatwia zarządzanie wieloma listami stop/go oraz szybko tworzy chmurę tagów dla każdego interesującego Cię materiału. Każda tabela wyników jest interaktywna, co oznacza, że za pomocą jednego kliknięcia można przejść do oryginalnego fragmentu w przeglądarce dokumentów lub użyć opcji przeciągnij i upuść wyniki z tabel częstotliwości do słownika. Można również zakodować wyniki wyszukiwania nowym lub istniejącym kodem i zawrzeć w słowach, zdaniach lub akapitach tyle kontekstu, ile chcesz. Można też wyeksportować wyniki jako pliki Excel lub nawet jako HTML.

Script logo