Nowości w MAXQDA 2022.4

Nowe narzędzie wizualne – Trendy Słów
Word Trends dodaje kolejne potężne narzędzie wizualne do rozwiązań do analizy opartej na słowach. Nową funkcję można wykorzystać do wizualizacji i zbadania, jak często różne słowa występują w różnych sekcjach dokumentu tekstowego lub PDF.
W tym celu wystarczy najechać kursorem na węzły na interaktywnym wykresie, aby wyświetlić częstotliwości dla każdej sekcji lub kliknąć na węzeł, aby uzyskać listę wystąpień każdego słowa w oryginalnym kontekście. Można pozwolić MAXQDA automatycznie wypełnić wykres najczęściej występującymi słowami w tekście lub wyszukać dokładnie te słowa, które nas interesują.


Automatyczny import z obserwowanych folderów
Najnowsza aktualizacja oprogramowania ułatwia porządkowanie danych badawczych. Dzięki nowej sekcji automatycznego importu w menu preferencji, można teraz połączyć folder z projektem MAXQDA. Wszelkie nowe pliki dodane do tego folderu są automatycznie importowane do projektu i gotowe do analizy.


Otwieranie dowolnej liczby dokumentów
Wcześniejsza wersja programu MAXQDA umożliwiała przeglądanie i kodowanie dwóch dokumentów obok siebie. Od teraz jedynym ograniczeniem liczby otwieranych jednocześnie dokumentów jest rozmiar ekranu. Kliknięcie dokumentu prawym przyciskiem myszy, umożliwi wybranie opcji wyświetlania z menu kontekstowego.

Inne nowe funkcje
Przeglądarka dokumentów
 • Przejście do strony w formacie PDF. Producent zaktualizował nawigację po stronach dokumentów PDF, aby umożliwić przejście do określonej strony przez wprowadzenie numeru strony.
 • Dodawanie tabel i dat do tekstu: można dodawać tabele i bieżącą datę do dokumentów tekstowych, korzystając z nowych ikon dostępnych na pasku narzędzi formatowania tekstu w przeglądarce dokumentów.

Analiza
 • System kodów: można teraz filtrować swój system kodów za pomocą nowej ikony „Tylko aktywowane kody”, aby ukryć wszystkie kody, które nie są aktywowane.
 • Statystyki kodu: statystyki kodu można teraz tworzyć zarówno dla kodów nadrzędnych, jak i dla kodów podrzędnych. Wystarczy je otworzyć za pomocą nowej ikony „Statystyki kodu” na pasku narzędzi „Kody” lub za pomocą menu kontekstowego w systemie kodów.
 • System kodów: tworzenie niehierarchicznych grup kodów w zestawie kodów jest teraz jeszcze łatwiejsze. Wystarczy kliknąć nową ikonę „add”, która pojawia się po najechaniu kursorem na zestaw kodów, aby utworzyć nowe zestawy kodów lub dodać kody do istniejącego zestawu.
 • Wykresy i diagramy: MAXQDA zapamiętuje teraz ustawienia użytkownika w zakresie wyświetlania wykresów i diagramów, dzięki czemu można łatwo tworzyć wiele wykresów i diagramów z wybranymi ustawieniami.
 • Tabela podsumowująca: po najechaniu kursorem na notatkę w tabeli podsumowania, treść notatki jest teraz wyświetlana w etykiecie narzędzia. Można także wyszukiwać słowa kluczowe w zakodowanych segmentach, które aktualnie są w podsumowaniu.
 • Podsumowania kodów i dokumentów: obecnie można ograniczyć eksport notatek, tak aby obejmował tylko podsumowania kodów i dokumentów.
 • Złożone zapytanie dot. kodowania: Dla funkcji „“Followed by” i „Near” można teraz ustawić maksymalną odległość do 9.999 akapitów, wierszy i sekund.
 • Kreatywne kodowanie: opcje menu w oknie Kreatywne kodowanie zostały zaktualizowane, aby wyróżnić najczęściej używane akcje w tym oknie.
 • Multimedia: miniatury wideo są teraz ładowane i wyświetlane automatycznie w przeglądarce multimediów, a także można je wyświetlać w oknie Retrieved Segments.

…MAXDictio
 • Listy słów ignorowanych: w projektach dostępne są teraz listy słów ignorowanych w kilku językach, więc nie trzeba dodawać ich ręcznie (angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski). Można teraz uzyskać dostęp do list słów ignorowanych bezpośrednio w menu wyboru listy słów ignorowanych.
 • Automatyczne kodowanie ze słownikiem: wiele procesów „Autokodowanie ze słownikiem” jest teraz połączonych pod jednym kodem nadrzędnym.

…Ogólne
 • Wdrażanie nowych użytkowników: po zainstalowaniu MAXQDA nowi użytkownicy mają dostęp do prezentacji Pierwsze kroki w programie – można je otworzyć klikając „?” > First steps
 • Skróty: producent zaimplementował jeszcze więcej skrótów klawiaturowych, aby ułatwić zaznaczanie tekstu w przeglądarce dokumentów i edytorze notatek. Można teraz również użyć skrótów cmd/ctrl+enter, aby zamknąć edytor notatek i jednocześnie zapisać notatkę.
 • Interfejs: zaktualizowano projekt kilku okien dialogowych, wszystkich pól wyboru i przycisków opcji.

Przegląd, pełna lista nowych funkcji i ulepszeń jest dostępna na stronie:
https://www.maxqda.com/products/maxqda-release-notes


Script logo