Nowości w MAXQDA 2022.5

PORÓWNANIE KODU - nowe narzędzie do porównywania kodu. Użytkownik może porównać dokumenty, profile lub przypadki i grupy. Nowe narzędzie porównawcze kodu umożliwia szybkie porównanie komentarzy z dwóch lub więcej kodów. Tabela interaktywna może zostać dostosowana, aby uwzględnić lub wykluczyć dokumenty. Każdy cytat jest interaktywny, dzięki czemu można przechodzić prosto do źródła za pomocą jednego kliknięcia.
NOWY WYGLĄD GŁÓWNEGO MENU - ikony głównego menu Maxqda zostały odświeżone nowoczesnym designem i przyjaznymi kolorami dla łatwego rozpoznawania.
MODUŁ STATISTICS: MULTI-RESPONSE / MATRIX QUESTIONS, CLUSTER ANALYSIS - MaxQDA 2022.5 jest wyposażony w nowe potężne narzędzia do analizy statystycznej dla pytań wielokrotnego wyboru i macierzowych, które pozwalają analizować złożone zestawy danych i zidentyfikować wzorce, natomiast analiza skupień pomaga grupować podobne punkty danych w celu bardziej skutecznej analizy. MODUŁ STATISTICS jest dostępny tylko w wersji MAXQDA Analytics PRO.
MODELOWANIE TEMATÓW (dla projektów TeamCloud) - nowe narzędzie do modelowania tematów to zautomatyzowane wsparcie dla użytkowników obsługujących dużą ilość danych tekstowych. Modelowanie tematów automatycznie identyfikuje ważne tematy w dokumentach, które można wykorzystać do tworzenia grup dokumentów, zmiennych i słowników. Ta funkcja jest obecnie dostępna dla projektów TeamCloud identyfikuje ważne tematy między dokumentami, które można przechowywać jako grupy dokumentów, zmienne i słowniki do głębszej analizy.
Inne ulepszenia w MAXQDA 2022.5
  • Dokumnety PDF Documents: Ulepszone rozpoznawanie akapitów w dokumentach PDF. Możesz teraz automatycznie kodować akapity w plikach PDF i analizować relacje w kodzie za pomocą funkcji „blisko” i „po” w złożonym zapytaniu o kodowanie. Liczba akapitów jest również automatycznie zapisywana jako zmienna dokumentu.
  • Częstotliwości kodu: użytkownik może analizować częstotliwość zagregowanych kodów podrzędnych i zdecydować, ile poziomów kodów podrzędnych chce zagregować.
  • Interactive Quote Matrix: można teraz łatwo wchodzić w interakcje z zakodowanymi segmentami wyświetlanymi w kolumnach interaktywnej macierzy za pośrednictwem ich menu kontekstowego
  • MAXMaps: można teraz zmienić kolor tła mapy w MAXMaps. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce obszaru roboczego mapy, aby wybrać nową opcję koloru tła z menu kontekstowego.
  • Wyszukiwanie lokalne: wszystkie trafienia wyszukiwania w dokumencie można łatwo rozpoznać, ponieważ są one zawsze podświetlone i widoczne.
  • Trendy słowne: zaimplementowano monotoniczną interpolację sześcienną w funkcji Word Trends, aby generować jeszcze dokładniejsze wykresy.
  • Inteligentne narzędzie do kodowania: można teraz aktywować lub dezaktywować kody bezpośrednio z obszaru roboczego narzędzia Smart Coding Tool.

Script logo