Nowosci w wersji MAXQDA 2018

Nowości w MAXQDA 2020
MAXQDA 2020 wprowadza ponad 70 nowych funkcji. Producent skupił się na udoskonaleniu programu w zakresie elastyczności analitycznej, łatwości obsługi i dodaniu funkcji, które stawiają cele badawcze użytkownika w centrum uwagi.

Kluczowe nowe funkcje MAXQDA 2020:
 • Pasek boczny i Menedżer notatek
 • MAXMaps 3.0. Nowe modele i rozszerzona funkcjonalność
 • Importowanie artykułów wraz z danymi bibliograficznymi
 • Możliwość importowania transkrypcji z nowych źródeł (w tym z narzędzi do automatycznego rozpoznawania mowy)
 • Numeracja wierszy i akapitów
 • Mapy dokumentów
 • Archiwizacja danych
 • Porównywanie streszczeń i parafraz
 • Wiele innych…

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znajdują się na stronie:
https://www.maxqda.com/new-maxqda-2020.

Nowości w MAXQDA 2018.2
Najnowsza aktualizacja dodaje cztery całkowicie nowe funkcje:
 • Mapy kodu/Code Map
  Ta nowa, potężna funkcja umożliwia wizualizację zależności w kodzie przez utworzenie mapy kodu.
 • Zaawansowane opcje pracy zespołowej
  Nowe narzędzia pracy zespołowej zapewniają znacznie większą kontrolę i wiele innych możliwości wspólnej pracy nad tymi samymi danymi projektu.
 • Umowa Intercoder for Groups
  Aktualnie można analizować różne sposoby kodowania różnych programistów, jednocześnie w wielu dokumentach
 • Wykresy słupkowe grupowane, histogramy i wykresy pudełkowe modułu statystyk MAXQDA module Stats
  Możliwa jest wizualizacja tabel przestawnych (crosstab) w formie grupowanych wykresów słupkowych. Statystyki opisowe można teraz przedstawić graficznie na wykresach pudełkowych lub histogramach, aby wyraźnie zilustrować zakres, średnią i rozproszenie zmiennych ilościowych
 • Wiele innych: https://www.maxqda.com/products/maxqda-release-notes

Nowości w MAXQDA 2018
Film (ang.) omawiający zmiany w najnowszej wersji pakietu MAXQDA 2018.


Script logo