Nowości w wersji MAXQDA 2020

MAXQDA 2020 wprowadza ponad 70 nowych funkcji. Producent skupił się na udoskonaleniu programu w zakresie elastyczności analitycznej, łatwości obsługi i dodaniu funkcji, które stawiają cele badawcze użytkownika w centrum uwagi.

Tworzenie notatek
Potężne nowe funkcje programu umożliwiają dostęp, wyświetlanie, tworzenie i edytowanie notatek łatwiej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Notatki są ważne, ponieważ umożliwiają śledzenie pomysłów, przemyśleń i spostrzeżeń dotyczących badań. Mogą one odgrywać istotną rolę w procesie analitycznym i często mogą stanowić punkt wyjścia do pisania rozdziałów raportów. MAXQDA 2020 oferuje wiele nowych narzędzi do łatwiejszej i wydajniejszej pracy z notatkami.
 • Nowy pasek boczny notatki. Użytkownik może wyświetlać i czytać swoje notatki obok swoich danych, wyświetlając je bezpośrednio obok materiału źródłowego na pasku bocznym.
 • Nowa karta notatek w menu głównym. Zapewnia dostęp do istniejących notatek, umożliwia pisanie nowych notatek lub wyszukiwanie notatek - wszystko w jednym miejscu!
 • Nowy edytor notatek. Nowo zaprojektowany edytor notatek rozszerza przestrzeń do pisania - można teraz dodawać tabele do tekstów notatek.
 • Linki do notatek. Można połączyć części notatki z dowolną sekcją danych, aby szybko przeskakiwać tam i z powrotem - lub połączyć notatkę z dowolną liczbą kodów i / lub zakodowanych segmentów.

Menedżer notatek
Nowy obszar roboczy notatek do wyszukiwania, filtrowania i tworzenia notatek.
Te nowe funkcje Memo Managera zamieniają notatki użytkownika w kompletną bazę wiedzy o projekcie.
 • Filtrowanie i wyszukiwanie. Można filtrować i sortować notatki według typu, daty, autora lub symbolu. Wyszukiwanie jest możliwe we wszystkich lub tylko wybranych notatkach, dzięki czemu można szybko znaleźć notatki dołączone do dowolnego elementu badań użytkownika.
 • Praca. Można otworzyć kilka notatek na kartach, połączyć grupę notatek w zestaw i użyć nowego obszaru roboczego do organizowania, porównywania i pisania notatek.

MAXMaps 3.0
Sześć nowych modeli i zwiększona interaktywność popularnego narzędzia MAXQDA do mapowania myśli.
W nowej wersji programu MAXQDA 2020 producent skupił się na opracowaniu najbardziej wyrafinowanych narzędzi wizualizacyjnych zorientowanych na badania w branży.
MAXMaps oferuje teraz sześć nowych modeli, nowe opcje dla istniejących modeli oraz przyjazny dla użytkownika interaktywny konstruktor modeli koncepcyjnych.
 • Nowy interaktywny konstruktor modeli. Umożliwia interaktywne przetestowanie dowolnej z istniejących opcji modelu przed utworzeniem nowej mapy i oszczędność czasu, tworząc idealną mapę do zilustrowania danych.
 • Sześć nowych modeli. Nowe modele mogą wizualizować kod projektu użytkownika poprzez dystrybucję dokumentów, powiązane i nakładające się kody lub wyróżnienie streszczenia i parafrazy.
 • Organizer map. Przeprojektowane okno funkcji Map Organizer pozwala teraz dodawać komentarze do mapy, efektywniej reorganizować mapy i grupować mapy w foldery.
 • Nowe obiekty i opcje formatowania. Większa elastyczność pracy z liniami i strzałkami, lepsze opisy ilustrujące związki między elementami oraz ogólna aktualizacja projektu dla wszystkich opcji formatowania, które wyglądają i działają podobnie do powszechnie używanych pakietów oprogramowania biurowego.

Okno segmentów
Okno segmentów zostało przeprojektowane, celem dopasowania do sposobu wyświetlania i pracy z zakodowanymi segmentami. Nowe opcje wyświetlania dodają więcej informacji do wyświetlania danych.
 • Pasek boczny dla komentarzy. Możliwe jest wyświetlanie komentarzy do zakodowanego segmentu na nowym pasku bocznym, obok odzyskanych segmentów.
 • Uwzględnij zmienne. Teraz można wyświetlać swoje ulubione zmienne dokumentu i wartości zmiennych.
 • Paski kodujące. Paski kodujące są wyświetlane obok odzyskanych segmentów, aby ułatwić znajdowanie segmentów według koloru kodu.
 • Podtytuły. Zakodowane segmenty są oddzielone podtytułami: nazwy dokumentów (w przypadku sortowania według dokumentów), nazwy kodowe (w przypadku sortowania według kodów) i wyniki wagowe (w przypadku sortowania według wagi).
 • Ukryj informacje o źródle. Można ukryć zakodowane informacje o źródle segmentu, aby w pełni skoncentrować się na samych segmentach.
Przegląd literatury
Można teraz importować pełne artykuły wraz z danymi bibliograficznymi.
Nowa wersja programu umożliwia zaimportowanie meta danych bibliograficznych z Endnote, Mendeley i Zotero do MAXQDA, te opcje importowania dodatkowo zawierają odpowiednie teksty lub artykuły PDF. Co więcej, MAXQDA automatycznie rozpoznaje duplikaty, a załączniki mogą być automatycznie kodowane podczas importu z przypisanymi do nich słowami kluczowymi.

Import transkrypcji z nowych źródeł
MAXQDA 2020 umożliwia import transkrypcji z wielu popularnych serwisów i narzędzi transkrypcyjnych. Nowe usługi automatycznej transkrypcji plików audio i wideo pojawiają się każdego dnia - są znacznie szybsze niż transkrypcja ręczna, a ich automatyczne rozpoznawanie mowy jest coraz lepsze. MAXQDA 2020 pozwala pracować z wybraną usługą automatycznej transkrypcji - a także importować transkrypcje i znaczniki czasu z często używanych aplikacji online i offline. Źródła transkrypcji obejmują AmberScript, TEMI, Trint, f4, f5transkript, Transana, Rev.com i inne.

Nowe funkcje systemu kodów
MAXQDA 2020 pozwala zaoszczędzić czas podczas tworzenia i udoskonalania kodów dzięki nowym funkcjom scalania metodą przeciągnij i upuść oraz subkodu jednym kliknięciem. Uzyskaj nowy wgląd w rozkład kodu w swoich danych dzięki nowym ustawieniom wyświetlania częstotliwości.
 • Subkod jednym kliknięciem. Tworzenie systemu kodu nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy najechać kursorem na kod, aby zobaczyć funkcję subkodu jednym kliknięciem, której można użyć do utworzenia nowego kodu.
 • Scalanie za pomocą opcji przeciągnij i upuść. Można przeciągnąć jeden kod na inny i po prostu upuścić go na nowym obszarze scalania, aby połączyć dwa kody w jeden.
 • Ustawienia częstotliwości kodu. Dzięki użyciu tej funkcji, można dostosować częstotliwości wyświetlane w systemie kodów. Tej opcji można użyć, aby zliczyć tylko kody w wybranych dokumentach lub zliczyć w ilu dokumentach, grupach dokumentów lub zestawach dokumentów zastosowano kod.
Numeracja wierszy i akapitów w tekstach
Aktualnie można przełączać się między numeracją wiersza lub akapitu i cytować swoje źródła.
Można cytować i przeglądać transkrypcje wywiadów i literatury z nowym wyświetlaniem tekstu z numeracją wierszy. Numery akapitów nie zniknęły, a za pomocą jednego kliknięcia można wrócić do pierwotnego systemu numeracji akapitów. Nadal można dostosować numerację wierszy: ustawić maksymalną liczbę znaków w wierszu w sposób, który jest najbardziej dogodny dla użytkownika.
Nowe funkcje kodowania
Dwa sposoby, aby jeszcze łatwiej tworzyć nowe kody i budować system kategorii - idealny do teorii ugruntowanej.
Nowy tryb otwartego kodowania (Open Coding Mode) jest idealny dla badaczy stosujących metodologię teorii ugruntowanej. Po aktywacji, można po prostu wybrać segment w tekście, pliku PDF lub obrazie, a okno dialogowe do tworzenia nowych kodów pojawi się automatycznie.
Oprócz dodania notatki kodowej do segmentu, okna kodu trybu otwartego kodowania pozwalają również szybko i łatwo dołączyć komentarz do segmentu.
Porównanie streszczeń
Aktualnie można jeszcze łatwiej przeglądać i porównywać skondensowane informacje zamieszczone w streszczeniach.
Nowy interaktywny eksplorator podsumowań (Summary Explorer) pozwala porównać wszystkie streszczenia powiązane z kodem w danym dokumencie, grupie dokumentów lub zestawie dokumentów - i szybko wrócić do pierwotnego źródła. Tabela wyników nie zawiera wszystkich zakodowanych segmentów na temat dla każdej grupy, co czasem może być trudne do śledzenia; zamiast tego zawiera skondensowane informacje na ten temat w formie streszczeń - napisanych przez użytkownika lub zespół badaczy.
Mapa dokumentów
Nowa wersja programu umożliwia wizualne grupowanie przypadków celem analizy różnic i podobieństw. Im bardziej podobne są dwa przypadki, tym bliżej są do siebie na mapie.
Wyświetl wybrane dokumenty tak, jakby znajdowały się na mapie w celu wizualizacji różnic i podobieństw między dokumentami: im większe podobieństwo między dwoma dokumentami - pod względem (wybranych) przypisań kodu i (opcjonalnie) danych demograficznych - tym bliżej są one wyświetlane względem siebie.
Mapę można następnie wyeksportować jako obraz lub zapisać jako mapę w MAXMaps. Jest to idealne narzędzie do grupowania przypadków i do pogłębionej eksploracji zidentyfikowanych grup.
Nowe funkcje parafrazowania
Przejrzyście zaaranżowane miejsce do przeglądania wszystkich parafraz według przypadku lub grupy. Można teraz parafrazować segmenty obrazu.
 • Matryca parafraz. Każda kolumna zawiera parafrazy dla dokumentu, grupy dokumentów lub zestawu dokumentów.
 • Obrazy parafrazowe. Można parafrazować różne segmenty obrazu.
 • Drukowanie parafraz. Wydruk dokumentu (lub zapisać go w formacie PDF) z pełnymi parafrazami widocznymi na marginesie strony.
Archiwizacja danych
Producent dba o trwałość danych użytkownika, dzięki nowym dostosowanym opcjom archiwizacji.
W ostatnich latach temat archiwizacji danych badawczych zyskuje coraz większą uwagę. Komisja ds. Konkurencji UE przyjęła rezolucję w 2016 r., zgodnie z którą wszystkie publikowane w UE publikacje naukowe powinny być swobodnie dostępne do 2020 r. Decyzja ta wyraźnie odnosiła się do danych badawczych, na których oparte są publikacje.
W MAXQDA 2020 można łatwo archiwizować swoje dane dzięki nowej funkcji jednego kliknięcia. Następnie generowana jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia struktura folderów i plików, która zawiera wszystkie zebrane dane - opcjonalnie również jako skompresowany plik ZIP. Oprócz oryginalnych źródeł danych archiwa mogą również zawierać dane statystyczne, dane medialne, notatki i system kodów.
Script logo