Nowości w wersji MAXQDA 2020.3

Mapa cieplna - Heatmap


Wizualizacja dystrybucji kodu w danych

MAXQDA wprowadza nową technikę wizualizacji częstotliwości w przeglądarce Code Matrix Browser i Code Relations Browser: Heatmap.

Zamiast kwadratów, kół lub liczb można teraz wyświetlać poszczególne wartości w tych samych kolorach, które miałyby kwadrat lub koło, i zapisywać na nim liczbę. Pozwala to na zobrazowanie wielkości zjawiska badawczego w kolorowych klastrach, dzięki czemu można łatwo rozpoznać uderzające wartości, wzorce zachowań i pojawiające się trendy. Tej opcji można używać nie tylko jako środka do zdobywania cennych spostrzeżeń i pomysłów do dalszych badań, ale także jako skutecznego narzędzia prezentacji do interpretacji i wspierania wyników badań. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych zestawów danych.

Projekty diagramów i ustawienia osi


Nowe schematy kolorów, projekty i opcje osi dla diagramów

Ta aktualizacja zawiera nowy projekt i ustawienia osi dla diagramów w Document/Code Variable Statistics and Stats, które zapewniają bardziej intuicyjną i elastyczną obsługę diagramów.

Można teraz edytować każdy element wizualizacji oddzielnie za pomocą dwukrotnego kliknięcia, zapisać wybrane ustawienia projektu jako domyślne i zastosować te ustawienia do dowolnych innych diagramów w projekcie i poza nim. Ponadto diagramy oferują teraz piękne i konfigurowalne opcje schematu kolorów, które pasują do palety kolorów używanej w innym miejscu w projekcie MAXQDA. Możliwe jest użycie koloru w odcieniach rosnących, malejących lub w pełnym kolorze.

HappyScribe Import

W MAXQDA 2020 dodano opcję importowania transkrypcji z wielu popularnych usług i narzędzi transkrypcji. Wraz z aktualizacją MAXQDA 2020.3 została rozszerzona liczba usług, z których można korzystać, poprzez dodanie wyznaczonej opcji importu dla HappyScribe. Dzięki temu można pracować z wybraną przez siebie usługą automatycznej transkrypcji, importować ostateczną transkrypcję do MAXQDA 2020 i łączyć transkrypcję z plikiem multimedialnym za pomocą sygnatur czasowych.


HappyScribe– błyskawiczna usługa transkrypcji video i audio na tekst, dostępna w ponad 119 językach i dialektach.

Lematyzacja w chmurze słów


Grupowanie słów według ich podstawowej formy

Czy kiedykolwiek chciałeś, aby podobne słowa w chmurze słów zostały usunięte lub skonsolidowane, aby mieć więcej miejsca na inne słowa? Teraz można lematyzować słowa w chmurze słów, aby zredukować podobne słowa do ich rdzenia lub wspólnej formy podstawowej. Można na przykład porównać dwie chmury słów utworzone z tym samym zestawem danych - lewa pokazuje słowa bez lematyzacji, a druga po prawej zawiera słowa zgrupowane według ich korzeni. Aby zobaczyć, które słowa są zgrupowane, wystarczy najechać kursorem na słowo w Word Cloud. Dzięki temu można zwizualizować bardziej znaczące słowa kluczowe w lematyzowanej chmurze.

Script logo