Team Cloud FAQ

Co to jest MAXQDA TeamCloud?
MAXQDA TeamCloud umożliwia zespołom złożonym z maksymalnie pięciu osób współpracę w różnych lokalizacjach. Wszyscy członkowie zespołu dzielą się swoimi projektami MAXQDA za pośrednictwem bezpiecznego, opartego na chmurze środowiska MAXQDA TeamCloud.

Istnieje stały lider zespołu i maksymalnie czterech członków zespołu. Lider zespołu rozpoczyna cykl projektu, zaprasza innych do projektu i udostępnia projekt zespołowy wszystkim członkom zespołu w TeamCloud. Członkowie zespołu pobierają projekt, pracują z lokalną kopią projektu i ponownie przesyłają ukończoną pracę. Lider zespołu importuje projekty członków do projektu głównego. Praca nad projektem zespołowym może zakończyć się już po jednym cyklu lub może przejść przez kilka cykli.


Ilu użytkowników może współpracować w MAXQDA TeamCloud?
Domyślna konfiguracja obsługuje do 5 użytkowników (1 lider zespołu / 1-4 członków zespołu) na każdą licencję TeamCloud. W razie zainteresowania współpracą w większych zespołach, prosimy kontakt.

Gdzie są przechowywane dane? Czy gwarantowana jest ochrona danych?
Projekty MAXQDA TeamCloud są przechowywane wyłącznie na serwerach AWS (zgodnych z RODO) w Niemczech (Frankfurt/Main). To samo dotyczy danych osobowych konta TeamCloud, które są przechowywane w zaszyfrowanej bazie danych na serwerach AWS w Niemczech.

Dla których wersji MAXQDA dostępny jest moduł TeamCloud
Funkcja TeamCloud jest dostępna w MAXQDA 2022.

Funkcja TeamCloud jest dostępna dla użytkowników pracujących z subskrypcją dla jednego użytkownika, licencją sieciową lub licencją kampusową MAXQDA 2022.

Funkcja TeamCloud NIE jest dostępna dla użytkowników pracujących z licencją portable, testową, studencką, dydaktyczną lub licencją w formie bezpłatnego kursu lub z MAXQDA Reader.

Jakiej licencji potrzebuję?
Lider zespołu: subskrypcja MAXQDA 2022 + dodatkowa licencja TeamCloud.
Członek zespołu: subskrypcja MAXQDA 2022. Nie dotyczy licencji portable, demonstracyjnych, studenckich, dydaktycznych/kursowych, ani MAXQDA Reader.

Lider zespołu projektu musi aktywować swoje konto TeamCloud z licencją TeamCloud. Tylko liderzy zespołów mogą przesyłać projekty do MAXQDA TeamCloud i zapraszać członków zespołu do współpracy z nimi. Licencje TeamCloud mogą zostać zakupione tylko przez użytkowników ważnej licencji subskrypcyjnej MAXQDA 2022. Członkowie zespołu nie potrzebują licencji TeamCloud, a jedynie licencję MAXQDA. Mogą korzystać z bezpłatnego konta TeamCloud. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku online.

Jak zalogować się do MAXQDA TeamCloud?
Wszyscy członkowie projektu potrzebują konta MAXQDA TeamCloud. Członkowie zespołu mogą korzystać z bezpłatnego konta TeamCloud, liderzy zespołów muszą aktywować swoje konto za pomocą numeru seryjnego TeamCloud.

Aplikacja internetowa TeamCloud
Utwórz konto lub zaloguj się na swoje konto w aplikacji internetowej TeamCloud.

Aplikacja desktopowa MAXQDA
W MAXQDA można się zalogować na swoje konto TeamCloud używając zakładki Team Project na ekranie powitalnym MAXQDA 2022, na wstążce menu TeamCloud w MAXQDA 2022.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące systemu operacyjnego?
Nie. MAXQDA działa identycznie w systemach Microsoft® Windows® i Apple® Mac OS®. Dzięki temu można edytować, analizować i udostępniać projekty MAXQDA TeamCloud w zespole projektowym w obu systemach operacyjnych.

Czy potrzebuję połączenia internetowego do pracy z zespołowymi projektami w chmurze?
Dostęp do internetu jest potrzebny, aby pobrać i przesłać projekt zespołowy. Jednak lokalną pracę nad projektem w MAXQDA można wykonywać offline. Oznacza to, że podczas pracy z lokalną kopią projektu nie jest potrzebne połączenie z Internetem. Jest to wymagane ponownie tylko wtedy, gdy praca zostanie zakończona i użytkownik chce przesłać swój projekt do TeamCloud.

Czy można pracować w projekcie TeamCloud z wielu komputerów?
Aby uniknąć utraty danych, podczas cyklu pracy zespołowej należy pracować tylko na jednym komputerze.

Jeśli członek zespołu chce zmienić komputer, kierownik zespołu powinien najpierw rozpocząć nowy cykl projektu. Następnie można rozpocząć nowy cykl pracy na nowym komputerze.

Jeśli lider zespołu chce przełączyć komputery, należy rozpocząć cykl projektu na starym komputerze, a następnie przejść bezpośrednio do nowego komputera bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie TeamCloud na starym komputerze.

Jaka jest różnica między pracą zespołową a wykorzystaniem opcji TeamCloud?
Funkcje pracy zespołowej są dostępne dla wszystkich użytkowników MAXQDA i zawarte w instalacji MAXQDA. Dzięki funkcjom pracy zespołowej można przenosić elementy z jednego projektu MAXQDA do drugiego poprzez eksportowanie i importowanie kodów, notatek, zmiennych itp. Inną funkcją pracy zespołowej jest połączenie ze sobą dwóch projektów MAXQDA. Wszystkie te zadania muszą być wykonane ręcznie i trzeba udostępniać pliki swojemu zespołowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji poza programem MAXQDA. Dowiedz się więcej o pracy zespołowej w MAXQDA: https://www.maxqda.com/help-mx22/teamwork/can-maxqda-support-teamwork

MAXQDA TeamCloud to dodatkowy moduł, który można kupić wraz z licencją subskrypcyjną MAXQDA 2022. TeamCloud zapewnia chronioną przestrzeń w chmurze, dzięki której można udostępniać swoje projekty zespołowi z poziomu MAXQDA. Członkowie zespołu muszą utworzyć konto TeamCloud i podłączyć je do swojej instalacji MAXQDA. MAXQDA obsługuje komunikację zespołu i wysyła automatyczne powiadomienia o nowych lub ukończonych zadaniach. Dowiedz się więcej o TeamCloud: https://www.maxqda.com/teamcloud

Script logo