Wersje pakietu MAXQDA

Pakiet MAXQDA dostępny jest w trzech wersjach funkcjonalnych

   
MAXQDA Standard
Jakościowa analiza danych
Szeroki zakres typów danych, w tym zogniskowane wywiady grupowe, ankiety, dokumenty strukturyzowane, dane biograficzne. Bezpośrednia komunikacja z Twitter, YouTube oraz SurveyMonkey. Zapis fonetyczny i analiza multimediów. Szeroki zakres kodowania danych, tworzenia notatek, wyszukiwania słów, linków w dokumentach lub zewnętrznych źródłach i prowadzenie rejestru ważnych etapów badań. Dodawanie zmiennych do danych celem śledzenia danych demograficznych lub innych rodzajów informacji ilościowych. Wizualizacja danych, wykresy i diagramy. Podsumowywanie lub parafrazowanie danych, zaawansowane wyszukiwanie kombinacji słów. Pełny zestaw narzędzi dla metod mieszanych, w tym zestawienia krzyżowe, zestawienia, analiza podobieństw i inne. Tworzenie map koncepcyjnych z użyciem zaawansowanego narzędzia mapowania MAXMaps. Dzielenie się elementami projektów z innymi członkami zespołu. Publikacja wyników badań dzięki rozbudowanym opcjom wizualizacji i eksportu danych do profesjonalnych kreatorów raportów.

   
MAXQDA Plus
MAXQDA Standard + Ilościowa analiza danych
Moduł MAXDictio umożliwia badaczom korzystanie z szerokiej gamy procedur do ilościowej analizy tekstu. W zestawie znajdują się narzędzia do wizualnej eksploracji tekstu, analizy treści, analizy słownictwa, analizy słownikowej i wiele innych.
   
MAXQDA Analytics Pro
MAXQDA Plus + Statystyczna analiza danych
Statystyczna analiza danych jakościowych oraz ocenia wyników za pomocą szerokiej gamy narzędzi statystycznych lub eksport ich do zewnętrznych arkuszy danych (Excel, SPSS). Wyznaczanie tablic częstości, średnich, median, odchyleń standardowych, błędów średnich, przedziałów ufności, itp. Analiza tabel krzyżowych: testy zgodności chi-kwadrat i korelacja Cramera: współczynnik korelacji Pearsona, rho Spearmana. Analiza wariancji i niezawodności. Interaktywne wyświetlanie wyników.


Porównanie pakietów
 
MAXQDA
Standard

MAXQDA
Plus

MAXQDA
Analytics Pro
Typy danych (import i analiza)
Zarządzanie i używanie danych
Transkrypcje
Analiza jakościowa danych
Mieszane metody analiz
Wizualizowanie danych
Praca grupowa
Raporty i publikowanie
Społeczność użytkowników, wielojęzyczność i wsparcie
Ilościowa analiza tekstu
Analiza statystyczna danych

Script logo