Licencja Basic

 1. Licencja podstawowa jest zalecana do instalacji na komputerach Iokalnych i laptopach
 2. Po zakończeniu procesu instalacji, użytkownik programu HSC musi dokonać aktywacji oprogramowania.
 3. Licencja HSC zostaje przypisana do określonego komputera (poprzez Machine ID) na etapie aktywacji programu.
 4. HSC wymaga dobrej jakości połączenia z Internetem na etapie aktywacji, ponieważ wymagany jest dostęp do menedżera licencji HSC. Aktywowana licencja HSC później nie wymaga do działania stałego połączenia z Internetem.
 5. Licencja HSC Basic może zostać zainstalowana i aktywowana na tylu komputerach, na ile wykupiona została licencja HSC. Liczba instalacji jest przypisana do określonego numeru seryjnego programu
 6. Każdy moduł HSC tworzy instację/proces po uruchomieniu w systemie Widnows. Licencja Floating nie ogranicza liczby instancji uruchomionych na tej samej maszynie.
 7. Użytkownik musi podać domenę e-mailową na etapie zamówienia. Domena ta musi być zgodna z adresem mailowym używanym na etapie instalacji/aktywacji programu. Np. użytkownik może podać, że tylko domena abc.com będzie użyta do aktywacji programu. Wprowadza to dodatkowy poziom bezpieczeństwa dla użytkowników.
 8. Licencja HSC może zostać przeniesiona na jednego komputera na inny, jednakże wymagana jest wcześniejsza dezaktywacja na starym komputerze i aktywacja na nowym z użyciem tego samego numeru seryjnego. Deaktywacja może zostać wykonana z użyciem przycisku z „Deactivate” w głównym menu programu.
 9. Dozwolona jest jedna deaktywacja licencji HSC Basic raz na 30 dni.
 10. Licencja Basic nie może być uruchamiana na większej liczbie komputerów, niż sprecyzowano w zamówieniu.
 11. Licencja Basic nie może być wykorzystana na maszynach wirtualnych, serwerach oraz do sesji zdalnych lub podobnych tego typu platformach.

Script logo