Licencja Floating

  1. Licencja typu Floating jest rekomendowana dla sytuacji w których więcej niż jedna osoba mogą wykorzystywać HSC nierównocześnie. Instalacje są dokonywane na komputerach lokalnych.
  2. Licencja Floating daje użytkownikowi elastyczność użytkowania programu na dowolnej maszynie. Liczba równoczesnych maszyn na których uruchomiona jest aplikacja nie może przekroczyć liczby maszyn dla której wykupiono licencję.
  3. Każdy moduł HSC tworzy instancję/proces po uruchomieniu w systemie Windows. Licencja Floating nie ogranicza liczby instancji uruchomionych na tej samej maszynie.
  4. Po zakończeniu procesu instalacji, użytkownik programu HSC musi dokonać aktywacji oprogramowania.
  5. Ten rodzaj licencji wymaga stałego dostępu do Internetu, gdyż HSC License Manager na bieżąco kontroluje liczbę użytkowników równoczesnych.
  6. Licencja HSC Floating umożliwia dostęp do równoczesnych uruchomień programu w licznie nie większej niż określonej w zamówieniu.
  7. Użytkownik musi podać domenę e-mailową na etapie zamówienia. Domena ta musi być zgodna z adresem mailowym używanym na etapie instalacji/aktywacji programu. Np. użytkownik może podać, że tylko domena abc.com będzie użyta do aktywacji programu. Wprowadza to dodatkowy poziom bezpieczeństwa dla użytkowników.
  8. Liczba użytkowników którzy mogą uruchomić program jest zależna od tych którzy połączyli się z Managerem Licencji. Np. jeżeli w przypadku licencji Floating dla pięć użytkowników, uruchomionych jest pięć instancji, to możliwość uruchomienia szóstej instancji zostanie zablokowana do momentu zamknięcia jednej z pierwszych pięciu instancji.
  9. Licencja HSC Floating nie pozwala na równoczesny dostęp do większej liczby instancji niż liczba wykupionych licencji.
  10. Licencja Basic nie może być wykorzystana na maszynach wirtualnych, serwerach oraz do sesji zdalnych lub podobnych tego typu platformach

Script logo