Licencja Server

  1. Licencja typu Server daje możliwość zdalnego (remote) używania programu HSC przez wielu użytkowników. Dodatkowo w tej licencji łatwe jest uaktualniania programu gdyż istnieje tylko jedna centralna instalacja na serwerze. Jednakże wymagane jest posiadanie sporej mocy obliczeniowej serwera oraz sieci o dobrych parametrach gdyż wszystkie obliczenia odbywają się centralnie.
  2. Licencja serwerowa jest bardzo podobna do licencji Basic, z wyjątkiem, że HSC może być instalowane na serwerze do którego można mieć zdalny dostęp. Dostępna jest tylko jedna aktywacja dla tego typu licencji.
  3. HSC wymaga dobrej jakości połączenia z Internetem na etapie aktywacji, ponieważ wymagany jest dostęp do menedżera licencji HSC. Aktywowana licencja HSC później nie wymaga do działania stałego połączenia z Internetem.
  4. Licencja HSC Server daje możliwość uruchomienia na serwerze tylu instancji ile zostało wykupione na etapie zamówienia. Liczba możliwych instancji jest powiązana z Numerem Seryjnym licencji.
  5. Każdy moduł HSC tworzy instancję/proces po uruchomieniu na serwerze. Np. jeżęli zakupiono 10 równoczesnych instancji, możliwe będzie uruchomienie równoczesne 10 modułów Sim lub np. 5 modułów Sim i 5 innych modułów.
  6. Serwer licencji nie pozwala na uruchomienie większej liczby instancji na serwerze niż zostało ich zakupionych.
  7. Licencja Server nie może być wykorzystana na maszynach wirtualnych lub komputerach lokalnych

Script logo