Licencja Virtual Machine

  1. Licencja HSC Virtual daje możliwość uruchomienia HSC na maszynach wirtualnych. Daje to możliwość np. uruchomienia HSC na komputerach Apple, jeżeli nie jest dostępne wielozadaniowe narzędzie Apple Boot Camp (rodzaj emulatora systemu Windows dla komputerów Apple z system IOS).
  2. Licencja serwerowa jest bardzo podobna do licencji Basic, z wyjątkiem, że HSC może być instalowane na maszynie wirtualnej. Dostępna jest tylko jedna aktywacja dla tego typu licencji.
  3. Ten rodzaj licencji wymaga stałego dostępu do Internetu, gdyż HSC License Manager na bieżąco kontroluje liczbę użytkowników równoczesnych.
  4. Licencja HSC Virtual Machine daje możliwość uruchomienia na serwerze tylu instancji ile zostało wykupione na etapie zamówienia. Liczba możliwych instancji jest powiązana z Numerem Seryjnym licencji.
  5. Każdy moduł HSC tworzy instancję/proces po uruchomieniu na serwerze. Np. jeżeli zakupiono 10 równoczesnych instancji, możliwe będzie uruchomienie równoczesne 10 modułów Sim lub np. 5 modułów Sim i 5 innych modułów.
  6. Licencja HSC Virtual Machine nie pozwala na uruchomienie większej liczby instancji na serwerze niż zostało ich zakupionych.
  7. Licencja HSC Virtual Machine nie może być wykorzystana na serwerach lub zdalnych sesjach lub podobnych platformach.

Script logo