Nowości w HSC 9.5

Zmiany w module SIM
 • Nowy model jednostki przetwarzania minerałów w semi-autogenicznym młynie bębnowym (ang. Semi-Autogenous, SAG)


 • Wykresy w kalkulatorze termo ekonomicznym
 • Jednostka miary wizualizacji "t / d"
 • Wizualizacja za pomocą tabeli przepływów


 • Link do samouczków wideo
 • Inne drobne poprawki

Zmiany w module MAS
 • Poprawiona procedura równoważenia wody, możliwość naprawienia wartości "Solids%" i dostosowania dokładności "Solids-%" z ustawieniami SD
 • Nawigator równoważący: dane numeryczne
 • Obliczenia SD z rund pobierania próbek
 • Inne drobne poprawki

Zmiany w module NAV
 • Wizualizacja 3D dla zdigitalizowanych diagramów XY


 • Inne drobne poprawki

Tabele HSC
 • Linie trendu można dodać do wszystkich wykresów


Zmiany w module AQU
 • Ulepszenia interfejsu użytkownika i nowe funkcje głównej bazy danych, zestawy parametrów i kalkulator gęstości

Script logo