Nowości w HSC 9.7

  • Kopiowanie - wklejanie jednostek z modelami zawartymi w SIM
  • Analiza dziennika - opcja filtrowania ostrzeżeń w SIM - Flowsheet Simulation Module
  • Sieci neuronowe - łączenie z modelami procesowymi zawartymi w SIM
  • OpenLCA - interfejs analizy cyklu życia został dodany do SIM
  • Uaktualniono jednostki reakcji (Hydro) w SIM: dodano poprawki entalpii Aqua i dodano poprawki ciśnienia, więcej dostępnych zmiennych, możliwość kopiowania reakcji chemicznych z istniejących jednostek
  • Udoskonalony algorytm równoważenia masy, zdolny do wyrównania strumieni także z częściowo brakującymi testami
  • Możliwość zastosowania ograniczeń do obliczeń równowagowych w GEM

Script logo