Nowości w HSC 9.8

Zmiany w module SIM
 • Optymalizacja szybkości obliczeń
 • Optymalizacja prędkości ładowania modelu
 • Ulepszona obsługa własnych gatunków baz danych w modelach
 • Kontrola jednostek - panel do zarządzania kontrolami schematów


 • Nowy model jednostki dla przetwarzania minerałów w młynie prętowym


 • Nowy model jednostki dla przetwarzania minerałów w ramach robót strzałowych


 • Metoda obliczania poziomu piany w modelu jednostki flotacyjnej (Neethling)
 • Opcja wyłączenia zapisywania logów
 • Opcja sprawdzenia, czy jest dostępna nowsza wersja HSC
 • Inne drobne poprawki

Zmiany w module NAV
 • Digitalizacja wielokątów


 • Ścieżka gradientu

Zmiany w module DAT
 • Refaktoryzacja osi i serii na wykresach
 • Macierz korelacji

Script logo