AqQA

Oprogramowanie do analiz wody, które umożliwia zachowanie wyników wykonanych analiz chemicznych w arkuszu kalkulacyjnym, opracowanym specjalnie do tego celu.

Oprogramowanie umożliwia:
  • tworzenie diagramów: diagramy chemizmu wód (Piper, Stiff), wykres trójkątny oraz 8 innych typów wykresów
  • natychmiastową konwersję jednostek
  • bilans jonowy, mieszanie próbek, podstawowe obliczenia własności płynów
  • zarządzanie danymi wody w arkuszu kalkulacyjnym


Więcej na temat pakietu AqQA (wersja ang.)
https://www.rockware.com/product/aqqa/
Script logo