Narzędzia

Programy narzędziowe Utilities są zawarte we wszystkich wersjach funkcjonalnych RockWorks (Basic, Standard i Advanced)

Mapy
Odczyt danych przestrzennych z edytora arkusza danych i generowanie różnorodnych map - punktowych, warstwicowych, punktowych 3D i wielu innych.


Powierzchnie 3D i modele terenu
Tworzenie powierzchni 3D na podstawie danych wysokościowych lub innych danych XYZ. Wyświetlanie powierzchni 3D za pomocą różnych stylów powierzchni. Można dostosować przezroczystość, jasność i rozciąganie w pionie. Powiększanie i obracanie jest możliwe dla wszystkich typów powierzchni 3D.


EarthApps
Wyświetlanie danych przestrzennych w Google Earth: mapy punktowe, mapy liniowe, mapy wielokątne, obrazy, i inne.


Diagramy geochemiczne
Umożliwiają one manipulowanie i wyświetlanie danych hydrochemicznych, w tym najbardziej popularne wykresy geochemiczne - wykresy Pipera, wykresy Stifa i Durova.


Diagramy rozetowe
Wyświetlanie danych w diagramach róż, mapach diagramów róży wiatrów i mapach liniowych oraz obliczanie gęstości linii.


Diagram Stereonet i inne narzędzia geologii strukturalnej
Lista danych dotyczących biegu i upadu w arkuszu danych, możliwe jest generowanie diagramu stereonet, mapy biegu i upadu, struktury i przeprowadzanie różnorodnych obliczeń.


Diagramy trójkątne i inne narzędzia statystyczne
Program RockWorks, umożliwia tworzenie diagramów trójkątnych, wykresów punktowych, histogramów, diagramów siatkowych oraz raportów statystycznych dla danych.


Obiekty infrastruktury
Program umożliwia tworzenie budynków, ścian, rur, dróg i innych obiektów do wyświetlania w 3D, na mapach 2D, jak również w przekrojach.


Narzędzia obliczeń
Narzędzia do obliczania objętości, tworzenia zagłębień wydobywczych i powierzchni, tworzenia raportów GT.


Geosteering
Tworzenie diagramów geosteering z ankiety otworowej, gamma-rezystywności i danych gazowych. Możliwe jest obliczanie optymalnej ścieżki szybów z punktów XYZ.


Narzędzia modelu siatki
Manipulowanie modelami siatek RockWorks (pliki .RwGrd) - statystyki, filtry, edycja, importowanie, analiza kierunkowa i inne.


Narzędzia modeli bryłowych
Manipulowanie modelami bryłowymi RockWorks (pliki .RwMod) - statystyki, operacje matematyczne, filtry, edycja, import.


Różne narzędzia geologiczne
Koordynacja konwersji, konwersja jednostek, geologiczna skala czasowa, układ okresowy pierwiastków i inne.


Poziomy funkcji
Wszystkie oferowane wersje RockWorks obejmują także trzy opcje tworzenia grafiki: RockPlot2D, RockPlot3D i ReportWorks

  • RockPlot2D – interaktywne okno do przeglądania, edycji, eksportu i drukowania obrazów RockWorks 2D - mapy odwiertów i punktów pobrania proóbek, mapy warstwicowe, przekroje, profile i inne diagramy, tj. diagramy Pipera, czy stereonet. Pakiet umożliwia interaktywne włączanie i wyłączanie wyświetlania warstwy, dołączanie wielu plików 2D, dodanie przewiększania pionowego, rozbudowane narzędzia do rysowania, adnotacji i digitalizacji, wiele graficznych opcji eksportu, w tym DXF, raster (PNG, JPG, TIFF, BMP), Google Earth, ESRI Shapefile, MapInfo MIF / MID i metapliki.


  • RockPlot3D – umożliwia przeglądanie obrazów 3D: bryły, powierzchnie, diagramy płotowe, obiekty 3D, widoku planu, i wiele innych. Możliwe jest interaktywnie włączanie i wyłączanie wyświetlanych elementów, łączenie wiele widoków 3D w jeden, łatwe dostosowanie oświetlenia, rozciąganie, kąta widzenia, przezroczystości, koloru tła, można dodawać tytuły, legendy, logo, można zmienić współrzędne, tworzyć animacje w formie filmów AVI. Można zaimportować DFX, eksportować do Google Earth, ESRI Shapefiles, DXF i rastra (PNG, TIFF, JPG, BMP)


  • ReportWorks - okno, które służy do układania stron do drukowania i publikacji – możliwe jest użycie dowolnego obrazu, stworzonego w prezentacji końcowej.
    Można dołączyć dowolny obraz RockPlot2D: mapy, przekroje, raporty, wykresy, diagramy i inne. Możliwe jest skalowanie obrazu przy użyciu najlepiej dopasowanych lub określonych przez użytkownika jednostek / cale (cm), wstawianie obrazów rastrowych (BMP, JPG, TIF), w tym obrazów z odniesieniami geograficznymi i eksport z RockPlot3D. ReportWorks umożliwia dodawanie etykiet tekstowych i akapitów, wstawianie etykiet współrzędnych i paski skali, dodanie legendy, wstawianie symboli, linii, prostokątów, wielokątów i linii wielokrotnych.


Script logo