Nowości w LogPlot 8

Nowe desenie
LogPlot Pattern Editor obsługuje nową bibliotekę deseni (wypełnienia kształtów, nieograniczona liczba pozycji). Są one zgodne z RockWorks 17


Nowy usprawniony interfejs
Edytor danych LogPlot oraz narzędzie do projektowania i wyświetlania profili zostały przeprojektowane, celem możliwości pracy na stanowiskach wielomonitorowych, a także by praca przy tworzeniu i modyfikowaniu profili była jeszcze łatwiejsza


Nowe narzędzia Log Data Tools
 • Formatowanie tekstu: możliwość użycia pogrubienia, kursywy, podkreślenia, kolorowania, indeksu górnego/dolnego oraz symboli w celu uwypuklenia tekstów
 • Nowe linie kontaktowe (falowane i ze znacznikami) mogą być używane w zakładce Lithology oraz na przekrojach
 • LogPlot obsługuje teraz kodowanie Unicode oraz znaki spoza alfabetu łacińskiego
 • Nowe narzędzia zwiększają elastyczność podczas definiowania nazw stron i kolumn danych
 • Nowe szablony danych do przechowywania spersonalizowanych formularzy danych
 • Odczyt i zapis danych bezpośrednio z bazy RockWorks17 SQLite


Nowe narzędzia danych
 • Nowe typy danych kompatybilne z RockWorks 17 (dane interwałów czasowych (T-data), załamania, symboli, poziomu wody, I-Text, P-Text
 • Odczyt plików AGS z użyciem nowego kreatora importu
 • Nowe szablony danych pozwalające na łatwe przeprojektowywanie zakładek danych celem uproszczenia wprowadzania danych
 • Automatyczny backup danych celem większego bezpieczeństwa pracy w programie


Nowe elementy przekrojów i funkcjonalność
 • nowe symbole i wzorce legend w nagłówkach i stopkach
 • przekroje załamań
 • przekroje odzwierciedlające poziom wód
 • możliwość automatycznego przesuwania tekstu na przekrojach celem uniknięcia nakładania się obiektów
 • poziome i pionowe układy wypełnień gradientowych
 • obrót notatek tekstowych o 90 stopni
 • ukrywanie tekstów linii


Nowe narzędzia wyświetlania
 • symbol nagłówka / stopki i legendy wzoru, symbole poziomu wody, nowe statyczne makra tekstowe, krzywa/ słupek wykresu, które mogą się poruszać po dostosowaniu położenia kolumny
 • Podgląd głębokości i elewacji dla dowolnego punktu na przekroju po najechaniu kursorem myszki
 • Nowy kreator eksportu do plików PDF


Licencjonowanie
 • Opcje licencji bezterminowych, czasowych i sieciowych
 • Nowy menedżer dla licencji sieciowej - łatwy w konfiguracji, umożliwia wypożyczanie licencji do użytku w terenie

Script logo