RockWorks 2021Nowość - wersja 2021

Pakiet służący do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych geologicznych. Dzięki wbudowanym narzędziom do tworzenia map i diagramów powierzchni 3D, profili otworów wiertniczych, diagramów granicznych i przekrojów poprzecznych (w układzie 2D i 3D) oraz narzędziom do modelowania stratygraficznego i wolumetryki, program RockWorks stał się standardem do obliczeń wykonywanych w zakresie ochrony środowiska, geotechnice, górnictwie oraz przemyśle naftowym.

Podstawowe narzędzia
Program posiada bardzo wiele opcji z zakresu analizy danych geologicznych, umożliwia wprowadzenie różnych typów danych, tj.:
 • stratygraficzne
 • litologiczne
 • geofizyczne
 • dane dot. otworów wiertniczych (geofizyczne, geochemiczne i geotechniczne)
 • dane dotyczące uskoków
 • hydrologiczne
 • narzędzia do tworzenia baz danych


Inne dostępne narzędzia geologiczne:
 • RockWorks OpenGL – narzędzia do tworzenia obiektów 3D, które mogą być zestawiane z innymi obazami 3D
 • szeroki asortyment użytecznych narzędzi griddingu
  - wiele dostępnych algorytmów, w tym: triangulacja, odwrotność odległości, kriging, odległość od punktu, wielokrotna regresja liniowa
  - obliczenia statystyczne i arytmetyczne, filtrowanie i operacje logiczne
 • tworzenie diagramów rozetowych i analiza liniowa
 • wiele narzędzi do przetwarzania danych hydrochemicznych włącznie z najbardziej popularnymi diagramami: Piper i Stiff
 • narzędzia hydrochemiczne: obliczanie TDS (Total Dissolved Solids) i bilansu jonowego
 • hydrologiczne:
  - możliwość prezentacji parametrów pojedynczych studni pompujących i wtłaczających
  - powierzchnie potencjometryczne dla wielu studni pompujących i wtłaczających
  - hydrograf (np. poziom formacji wodonośnej względem osadu)
 • statystyka jednoparametryczna: średnia, odchylenie standardowe, błąd średni, suma, suma kwadratów, wariancja, histogramy wzajemnej częstotliwości ze skalą logarytmiczną i linearną, normalizowanie i standaryzowanie setów danych
 • statystyki dwuparametryczne: wykresy rozrzutu XY z regresją liniową, wielomianową, opisami i skalowaniem liniowym i logarytmicznym
 • statystyki trójparametryczne
 • mapowanie wieloparametryczne: prezentowanie wielu zmiennych parametrów w postaci wykresów kolumnowych, gwiaździstych oraz kołowych

   
RockWorks - wymagania systemowe
 • Windows 7, Windows 8 lub Windows 10
 • Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów operacyjnych
 • RockWorks License Manager dla licencji sieciowych wymaga Windows Server 2003 (lub nowszy)
 • 2 GB pamięci RAM
 • Procesor 1.4 GHz
 • Wiele wolnego miejsca na dysku
 • Uprawnienia do odczytu / zapisu do katalogu % Userprofile% My Documents
 • Ekran o rozdzielczości powyżej 800 x 600 pikseli
 • Eksporty EarthApps i Google Earth wymagają instalacji Google ™ Earth, dostępnej z Google

   

Script logo