Wersje aplikacji


Dostępne wersje
Wersje Basic Standard Advanced
  Narzędzia (w tym EarthApps)
  Log & Sections
  Modelowanie odwiertów  
  Serwer SQL, Automatyzacja, Pliki błędów 3D    

Wersja Basic
Podstawowa wersja obejmująca: narzędzia Utilities, RockPlot2D, RockPlot3D oraz Borehole Manager i lokalną bazę danych do wprowadzania, przechowywania i zarządzania danymi opartymi na otworach wiertniczych (badania otworowe, litologię, stratygrafię, poziom wody, geotechniczne, geofizyczne, geochemiczne, spękania, kolory, konstrukcje szybów, produkcję i inne dane). W wersji Basic narzędzia do obróbki otworu są ograniczone do obserwowanych danych - bez modelowania: mapy lokalizacji otworów wiertniczych, 2D i 3D oraz profili otworów wiertniczych i przekrojów. Proste panele korelacyjne są oferowane dla stratygrafii, I-Data i P-Data w diagramach przekrojów 2D.

Wersja Standard
Wersja obejmuje wszystkie narzędzia wersji Basic oraz dodatkowo: narzędzia do modelowania otworu wiertniczego: litologia, stratygrafia, geofizyka / geochemia / geotechniczna, warstwy wodonośne, spękania

Wersja Advanced
Najbardziej rozbudowana wersja programu obejmująca wszystkie narzędzia wersji Standard oraz:
  • SQL-server database suport - domyślną bazą danych RockWorks jest baza danych SQLite. Dzięki oprogramowaniu RockWorks Advanced można także skonfigurować połączenie z bazą danych MS-SQL, aby zapewnić łączność w całej firmie.


  • Automatyzacja (scripting) – można tworzyć listy ustawień menu za pomocą kliknięcia i łączyć je w skrypty, aby uruchamić RockWorks w trybie batch mode lub z innego programu. Jeśli RockWorks jest wykorzystywany do tworzenia wielu diagramów z danych projektu, takich jak sekwencyjne przekroje itp. skrypty oszczędzają czas użytkownika.


  • Modelowanie uskoków 3D – możliwe jest tworzenie "Plików błędów 3D" w narzędziach, a następnie aktywowanie ich w modelowaniu powierzchni, modelowaniu stratygrafii i / lub ustawieniach modelowania bryłowego (blokowego) w celu wyizolowania modelowania w regionach, w których wystąpiły błędy. Nakłada ona barierę podczas modelowania w taki sposób, że dane po drugiej stronie błędu (w stosunku do aktualnie szacowanego węzła) nie wpłyną na węzeł. Mogą być stosowane proste lub złożone "wstążki" błędów. Użytkownik może zdefiniować pojedyncze lub wielokrotne błędy, każdy z dwoma lub więcej pomiarami X, Y, Z, kąt i kierunek upadu pomiarów.


  • Dane dotyczące produkcji ropy i gazu - do bazy danych RockWorks17 dodano nową tabelę produkcyjną do przechowywania danych dotyczących odwiertu według daty i do generowania różnych wykresów w 2D i 3D.Script logo