WinEdt

WinEdt 10.3 - Nowa wersja

WinEdt jest profesjonalnym edytorem tekstowym, umożliwiającym tworzenie dokumentów w formacie LaTeX, przeznaczonym dla systemu Windows. Nie należy mylić programu WinEdt z systemem LaTeX - do działania wymagane jest zainstalowanie darmowego systemu LaTeX, np.: MiKTeX lub TeX Live.

WinEDT domyślnie jest skonfigurowany jako pakiet typu front-end dla języka MikTeX, jednakże może być w prosty sposób skonfigurowany dla innych systemów TeX (np. TeX Live) lub nawet zdefiniowany dla całkowicie różnych zbiorów akcesoriów. Standardowo zdefiniowanych jest kilka alternatywnych konfiguracji


Praca z projektami TeX
Przykład okna pracy z dokumentami TeX (Documents -> Samples Menu) w programie WinEdt 6.0 w systemie Windows XP.


W pakiecie WinEdt kompilacja plików TeX dokonywana jest poprzez wbudowaną konsolę (Console Applications ). Konsola umożliwia sterowanie przepływem danych uruchomionej w danym momencie aplikacji. Dodatkowo w programie załączone są skrypty, umożliwiające konfigurowacje sterowania procesem kompilacji.


Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)
WinEdt w panelu kontrolnym GUI zawiertych jest prawie 500 przycisków związanych z symbolami TeX. Możliwa jest też pełna kontrola jego zawartości oraz dopasowanie do potrzeb użytkownika


Kwestie instalacyjne
WinEdt jest edytorem tekstu pracującym na standardzie Unicode, zbudowanym w oparciu wersję źródłową WinEdt 6 i skompilowaną w Delphi XE.

WinEdt instaluje się równolegle do WinEdt 5 lub 6, dzięki temu można nadal korzystać ze starszej wersji i ewentualnie odinstalować wersję 7, jeśli użytkownik będzie preferował starszą wersję programu. Nie należy dokonywać prób instalacji WinEdt poprzez zastąpienie istniejącej w systemie wersji WinEdt 5.x lub WinEdt 6.x.

Aktualizacje
Użytkownicy aktualizujący program z wersji 5 WinEdt nie będą mogli importować starych ustawień do najnowszej wersji programu. Nowa wersja będzie musiała być dostosowana do potrzeb użytkownika od podstaw. Pliki konfiguracyjne (*. ini) z WinEdt 6 mogą być ładowane do WinEdt po drobnych modyfikacjach (z kilkoma wyjątkami, które mają wpływ na Unicode i funkcjonalność języka).

Rejestracja programu
Do rejestracji wersji 7 WinEdt są potrzebne te same dane, co przy starszej wersji programu. Użytkownicy wersji 5 programu mogą skorzystać z wersji testowej WinEdt, aby sprawdzić która wersja spełnia ich oczekiwania. Użytkownicy preferujący nową wersję programu mogą zakupić upgrade.

Ważne
Wiele ze składników (w tym stare słowniki) pobranych ze strony winedt.org nie będzie instalować się automatycznie w WinEdt, mimo tego że zostały one zaktualizowane i określone jako kompatybilne z WinEdt. Dotyczy to wszystkich elementów, które wymagają zmian w menu i/lub narzędziach.
Zaawansowani użytkownicy mogą zainstalować składniki ręcznie i zapewnić kompatybilność z WinEdt poprzez przepisanie odpowiednich skryptów (.ini lub pliki .edt) do nowego formatu.

WinEdt wykorzystuje słowniki (listy słów) w formacie Unicode: można je pobrać ze strony winedt.org. Odpowiednio przekształcone angielskie słowniki zostały włączone do ustawienień domyślnych.

Więcej na temat instalacji można przeczytać na stronie producenta
http://winedt.com/installing.html

Script logo