MOL-Instincts

Największa i najdokładniejsza na świecie baza danych chemicznych
 • Pierwsza baza oparta o mechanikę kwantową
 • Pierwsza baza oparta o metody statystyczne QSPR
 • Zastosowanie 41 patentów technologicznych
 • Przetestowana na danych eksperymentalnych
 • Ponad 2,85 miliona związków chemicznych
 • Ponad 2100 danych odnośnie każdego ze związków
 • Zbiór ponad 10 milardów danych i informacji


Co to jest MOL-Instincts?

Dlaczego MOL-Instincts?


Jak stworzono MOL-Instincts?

Zastosowania MOL-Instincts

Co to jest MOL-Instincts?
 • MOL-Instincts jest bazą zawierającą dane nt. związków chemicznych występujących w różnych aplikacjach przemysłowych. Dane te mogą być zastosowane w wielu obszarach naukowych i badawczych, zarówno w nauce jak i inżynierii.
 • Baza zawiera informacje dotyczące właściwości termodynamicznych, fizykochemicznych, transportowych, kwantowych, deskryptorów molekularnych, właściwości lekotwórczych związków, widm, optymalizacji struktur 3D oraz orbitali.
 • Wszystkie informacje powstały z użyciem modeli estymacji i obliczeń kwantowo-mechanicznych, a także zastosowaniem najnowszych modeli teoretycznych. Prace trwały ponad pięć lat i polegały nie tylko na obliczeniach ale też weryfikacji wyników z użyciem danych eksperymentalnych.
 • Obecnie w bazie znajduje się ponad 2,85 miliona związków chemicznych oraz ponad 2100 cech i informacji dotyczących każdego ze związków.
 • MOL-Instincts został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w nauce jak i inżynierii aby eliminować niepewność w pracach wytwórczych i badaniach i R&D.
 • Nazwa MOL-Instincts oznacza instynkt cząsteczek, w odniesieniu do ich podstawowego charakteru.

Dlaczego MOL-Instincts?
 • Naukowcy i inżynierowie potrzebują sprawdzonych danych i informacji nt. molekuł już we wczesnych stadiach prac badawczych i przemysłowych, w poszczególnych obszarach ich działalności. Informacje te są jak pewnego rodzaj fundament podczas budowy domu, który jest niezbędny dla stabilności całego przedsięwzięcia.
  Istnieje około 40 różnych termo-fizyko-chemicznych cech oraz tysiące danych odnośnie cząsteczek dla każdego związku chemicznego które są wymagane w różnych obszarach naukowych i inżynieryjnych.
  Jak do tej pory, dane te były dostępne dla jedynie 30 do 40 tysięcy związków, podczas gdy liczba związków chemicznych zarejestrowanych w Amerykańskim Towarzystwie Chemicznym (CAS) wynosi ponad 106 milionów. To mniej niż 0,1% całkowitej liczby związków.
 • Te 30 – 40 tysięcy związków, które są dostępne, również nie są w całości opisane. Istnieją związki które posiadają jedynie jedną lub dwie dane cechy stowarzyszone ze związkiem. Zwykle, jedynie tysiące związków dostępne są w odniesieniu do cechy. Dodatkowo często zdarza się, że istniejące dane są niedokładne lub obarczone błędem.
 • Dlaczego brakuje opisu dla 99,9% związków? Ponieważ najczęściej dane związku można określić jedynie w czasochłonnej, eksperymentalnej i finalnie kosztownej drodze. Nawet w przypadku tych 0,1% opisanych związków nie wykonano eksperymentów. Niektóre krytyczne dane zostały wyznaczone na drodze niedokładnych metod estymacyjnych.
 • Dlaczego zatem MOL-Instincts? Ponieważ zawarte w niej dane są pewne i pochodzą z technik estymacji uzupełnionych weryfikacją przez człowieka. Informacje są obszerne – zawierają opis ponad 2,85 miliona związków, oraz ponad 2100 właściwości dla każdego ze związków. Praca z MOL-Instincts jest szybka i łatwa. Nie ma potrzeby uczenia się lub stosowania programów obliczeniowych. Wystarczy kilka kliknięć aby otrzymać dokładne dane których potrzebujemy.

Jak powstała baza danych MOL-Instincts?
 • Na początku zostały zbadane podstawowe właściwości czystych związków z użyciem obliczeń kwantowych
  • wykonanie prawidłowych obliczeń kwantowych wymaga posiadania prawidłowej struktury cząsteczek, więc opracowany został proces analizy konformerów w celu wygenerowania odpowiedniej struktury wejściowej,
  • następnie ponieważ enancjomery posiadają identyczne wartości swoich cech należało stworzyć proces ich odfiltrowania,
  • istnieje ponad tysiąc różnych kombinacji poziomów dokładności, co powodowało konieczność zbadania i przetestowania bardzo dużo ilości z tych kombinacji w celu określenia standardowego procesu generowania wyników w zadowalającej jakości.
 • Obliczenia kwantowe nie generując bezpośrednio własności termo-fizyko-chemicznych. Otrzymane wyniki tych obliczeń zostały połączone z danymi pochodzącymi z wielu tradycyjnych fundamentalnych teorii z zakresu termodynamiki i chemii kwantowej np. termodynamiki statystycznej.
 • Nawet połączenie obliczeń kwantowych z tradycyjnymi modelami nie daje zadowalających wyników, dlatego w następnym kroku użyte zostały nowe koncepcje modelowania, publikowane w specjalistycznych periodykach jak np. SVRC (Scaled Variable Reduced Coordinates).
 • Dodatkowo użyte zostały metody statystyczne QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship) oraz sztucznej inteligencji ANN (Artificial Neural Network), z naciskiem na ich korzyści w zakresie dopasowania, a finalnie opracowany został algorytm zapobiegający nadmiernemu dopasowaniu.
 • Ponad pięć lat weryfikacji, użycia milionów danych eksperymentalnych przez ponad trzydziestu naukowców zaowocowało finalnym wynikiem jakim było:
  • zgromadzenie danych eksperymentalnych z wielu różnych możliwych źródeł, w tym czasopism specjalistycznych, opracowań naukowych, internetu i komercyjnych baz danych,
  • usunięcie nieakceptowalnych błędów i szumów ze zgromadzonych danych,
  • wykorzystanie danych eksperymentalnych w celu weryfikacji dokładności danych estymowanych, w tym wygenerowanie tysięcy wykresów w celu manualnego sprawdzenia poprawności obliczeń,
  • opracowanie systematycznego procesu opartego na teoriach analizy chemicznej, np. analizie podobieństwa, w celu jego użycia do weryfikacji dokładności wyników.

Obszary zastosowań MOL-Instincts
 • Projektowanie, utrzymanie i optymalizacja procesów chemicznych
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Alternatywne źródła energii
 • Zielona chemia, ochrona środowiska i badania nad zdrowiem
 • Produkcja chemikaliów na podstawie nowych rozporządzeń, np. dotyczących środowiska (REACH)
 • Symulacja procesów chemicznych
 • Inżynieria reakcji
 • Projektowanie, konserwacja i optymalizacja urządzeń do zastosowań przemysłowych
 • Rozwój nowych leków
 • Projektowanie nowych związków chemicznych, kosmetyków, aromatów i zapachów
 • Chemii obliczeniowa
 • Chemia fizyczna i analityczna

Script logo