Nowości w pakiecie

Gaussian 16 oferuje szereg nowych metod, przewidywań właściwości i ulepszeń wydajności. Szczegółowe informacje na temat wielu z nich znajdują się w innych miejscach tej broszury.

Nowości w Gaussian 16
  • modelowanie stanów wzbudzonych
  • analityczne obliczenia częstotliwości dla zależnych od czasu (TD) metod Hartree-Focka i DFT, w tym elektronicznego osadzania ONIOM w pełni sprzężonego ze środowiskiem regionu MM, bez dodatkowych przybliżeń [WilliamsYoung17p].
  • optymalizacje geometrii metodą EOM-CCSD o wysokiej dokładności (gradienty analityczne) [Caricato12a].
  • analiza anharmoniczna do obliczania widm IR, Ramana, VCD i ROA [Bloino12, Bloino12a, Bloino15]. Obliczenia w roztworze w pełni uwzględniają interakcję pomiędzy wzbudzeniem a polem rozpuszczalnika [Cappelli11].
  • przewidywanie widm wibracyjnych [Barone09, Bloino10, Baiardi13].
  • spektroskopie chiralne: elektroniczny dichroizm kołowy (ECD) i luminescencja spolaryzowana kołowo (CPL) [Barone12, Barone14].
  • modelowanie rezonansowej spektroskopii Ramana [Egidi14, Baiardi14].
  • obliczanie elektronicznego transferu energii (EET) [Iozzi04].
  • diagnostyka transferu ładunku w stanie wzbudzonym (DCT) Ciofiniego [LeBahers11, Adamo15].
  • modele interakcji solwatacji EOM-CCSD Caricato [Caricato12b].


Script logo