Signals ChemDraw

Kolejnym etapem ewolucji ChemDraw jest nowy, innowacyjny program Signals ChemDraw dzięki któremu użytkownik z łatwością przekształci swoje rysunki chemiczne oraz będzie miał możliwość łatwego zarządzania, raportowania i prezentacji badań z zakresu chemii za pośrednictwem nowoczesnego, intuicyjnego pakietu do komunikacji chemicznej natywnego w chmurze.

Łącząc zaawansowane możliwości rysowania w zaufanym oprogramowaniu komputerowym z nowoczesnymi aplikacjami natywnymi w chmurze z narzędziami do raportowania w naszej zaufanej platformie sygnałów, naukowcy mogą konsolidować fragmentaryczne procesy w celu uzyskania większej produktywności i skupienia się na swoich badaniach.

Signals ChemDraw to znacznie więcej niż narzędzie do rysowania. Pakiet hybrydowy Desktop/Cloud Chemistry opiera się na podstawach ChemDraw i zapewnia dostęp do potężnego zestawu narzędzi umożliwiających badania naukowe.

Przyziemne zadanie tworzenia raportów informujących o badaniach chemicznych stało się znacznie wydajniejsze dzięki Signals ChemDraw.

Dzięki potężnym możliwościom wyszukiwania, wybierania, ponownego wykorzystywania i organizowania struktur i danych chemicznych chemicy mogą używać Signals ChemDraw do tworzenia gotowych do prezentacji slajdów programu PowerPoint i rysunków rękopisów do publikacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
  • wykonuj szybkie wyszukiwanie struktury we wszystkich dokumentach, w których przechowywane są informacje chemiczne
  • twórz i zarządzaj zbiorami cząsteczek i/lub reakcji z powiązanymi z nimi właściwościami
  • utwórz raporty z eksperymentów chemicznych w Signals Notebook za pomocą kilku kliknięć


Script logo