WMS


WMS (Watershed Modeling System) to oprogramowanie firmy AQUAVEO do modelowania wód w zlewniach. Oprogramowanie oferowane przez producenta używane jest przez ponad 12.000 firm, uniwersytetów i agencji rządowych w ponad 120 krajach.

Kompletne rozwiązanie informatyczne dla zarządzania wodami w zlewni zawiera:
 • narzędzie GIS
 • narzędzia do akwizycji danych oparte na sieci Web
 • narzędzia importu i edycji danych z terenu
 • zautomatyzowane nakreślenia i modelowanie hydrologiczne
 • wsparcie dla większości standardowych modeli hydrologicznych
 • kreator modelowania hydrologicznego krok po kroku
 • hydrauliczne modelowanie i mapowanie terenów zalewowych
 • modelowanie drenażu wody burzowej
 • hydrogeologia 2D
 • integracja z oprogramowaniem obliczeniowym FHWA
 • eksport animacji WMS do Google Earth

Automatyczne nakreślenia i modelowanie hydrologiczne:
 • automatycznie wyznaczanie zlewni na podstawie danych cyfrowych terenu
 • automatyczne obliczenia geometrii zlewni: powierzchni, długości, szerokości, wysokości maksymalnej i minimalnej, deniwelacja terenu i innych
 • obliczanie czasu koncentracji i opóźnienia odpływu w przypadku małych zlewni

Wsparcie dla większości standardowych modeli hydrogeologicznych:
 • HEC-1
 • HEC-HMS
 • TR-20
 • TR-55
 • Rational Method
 • MODRAT
 • OC (Orange County, California) Rational
 • OC Hydrographic
 • HSPF
 • National Streamflow Statistics

Modelowanie hydrauliczne i wyznaczanie stref zalewowych:
 • wyznaczanie sieci rzecznej
 • automatyczne „cięcie” geometrii koryta rzeki dla określenia oporów przepływu (współczynnik szorstkości Manninga)
 • eksport geometrii koryta do hydraulicznego modelu: HEC-RAS lub Simplified Dam Break
 • uruchamianie modelu hydraulicznego dla odczytu spadku zwierciadła wody
 • możliwość czytania danych dotyczących wysokości zwierciadła wody z modelu hydrologicznego lub ręcznego wprowadzenia danych do programu
 • tworzenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego z użyciem cyfrowych danych terenu i punktów pomiarowych zwierciadła wody
 • możliwość połączenia szczytowych przepływów lub wypełnienia hydrogramu jednym z modeli - WMS-supported hydrologic models - do modelu hydraulicznego HEC-RAS

Modelowanie powodziowe:
 • manualne nakreślenie sieci drenażu lub możliwość importu z GIS
 • możliwość obliczenia wysokości, długości i nachylenia z podstawowych danych wyjściowych
 • możliwość włączenia sieci studzienek ściekowych do modelu danych hydrologicznych
 • eksport danych modelu hydrologicznego i infrastruktury sieci drenażu EPA SWMM lub XP-SWMM
 • import istniejących plików EPA-SWMM lub XP-SWMM do WMS
 • Digital Elevation Model (DEM) to zestaw składający się z danych informacji cyfrowych o wysokości terenu w danym miejscu

Hydrologia 2D – WMS obsługuje następujące modele 2D:
 • The US Army Corps of Engineers (USACE) GSSHA model
 • The HMS version of the quasi-distributed MODClark method
 • Ponadto:
 • prognozowanie powodzi
 • burzy (zlokalizowanie opadów), analiza powodziowa
 • retencja stojąca wód otwartych i analiza infiltracji
 • modelowanie terenów podmokłych
 • modelowanie wpływu zmian użytkowania gruntów
 • modelowanie interakcji pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi
 • modelowanie sedymentacji zanieczyszczeń

Funkcja importu potrzebnych danych:
 • USGS DEM – możliwość pobrania i używania w dowolnym formacie DEM z USGS
 • USGS NED data – możliwość pobrania i przeczytania w WMS
 • ArcGIS Raster (format ASCII) – możliwość odczytu w formacie siatkowym z ArcGIS
 • pliki ESRI Shape – możliwość odczytu kształtów i atrybutów w WMS
 • DXF i DWG pliki CAD - WMS obsługuje najnowsze wersje plików DWG i DXF
 • TIFF, pliki graficzne JPEG - / zdjęcia wraz z danymi georeferencyjnymi mogą być odczytywane przez WMS
 • wszelkie dane obsługiwane przez ArcGIS można odczytać pod WMS (wymagana licencja ArcGIS, kompatybilny z ArcGIS 10.0)

Wersja demonstracyjna
W pełni funkcjonalną, bezpłatną wersję testową programu WMS można pobrać z adresu:
http://www.aquaveo.com

Porównanie wersji WMS
Floodplain Municipal Premium
      Komponenty główne WMS
      - Terrain Data
      - Drainage Module
      - Map Module
      - Streamflow (NSS)
      - HY-8 Culvert Analysis
      - Hydraulic Toolbox
      - Hydrologic Wizard
      - Rational Method Model
      - MODRAT Model
      - Time Series Editor
      Modele hydrologiczne
      - HEC-1 Model
      - HEC-HMS Model
      - TR-20 Model
      - TR-55 Model
      - OC Rational Model
      - OC Hydrograph Model
      - HSPF Model
      Modele hydrauliczne 1D
      - HEC-RAS Model Intg.
      - SMPDBK Model
      Modelowanie wód opadowych
      - EPA-SWMM Model
      - XP-SWMM Support
      - HY-12 Storm Drain
      Modele Kanalizacji
      - EPA-SWMM Sanitary
      Modelowanie dopływów wodnych
      - EPANET
      Modele hydrauliczne 2D
      - 2D Grid Tools
      - ModClark Model
      - GSSHA Model
      - CE-QUAL-W2 Model

WMS 11 - wymagania systemowe
 • System operacyjny: Windows 7, Windows 8 / 8.1 lub Windows 10
 • RAM: 4 GB (rekomendowane 8 GB lub więcej)
 • Procesor: wykorzystanie CPU przez aplikację GMS jest intensywne. Niektóre modele i narzędzia zintegrowane z GMS mogą jednocześnie korzystać z wielu rdzeni procesora
 • Karta graficzna: celem użycia wszystkich możliwości graficznych niezbędna jest obsługa biblioteki OpenGL 1.5 lub nowszej. Zaleca się korzystanie z dedykowanej karty graficznej. Zintegrowana karta graficzna powodować może znaczne zmniejszenie wydajności aplikacji i nie obsługiwanie niektórych funkcji wizualizacyjnych.
 • Monitor: rozdzielczość: 1920 x 1080 lub większa
Script logo