Wstawianie rysunku

Wszystkie ilustracje są już umieszczone w programie PowerPoint. Aby otworzyć Zestaw Narzędzi Ilustracyjnych, wystarczy kliknąć dwukrotnie plik .PPT lub bezpośrednio w programie Microsoft PowerPoint, wybierając polecenie Plik:Otwórz


Należy kliknąć dwukrotnie na slajd zawierający rysunki, które mają zostać użyte, a następnie zaznaczyć rysunek, aby go podświetlić


Należy skopiować rysunek i wkleić go na slajdy własnej prezentacji


Należy powtórzyć powyższe kroki, aby wstawić inne rysunki


Na końcu możliwe jest dodanie opisów, adnotacji, tytułu oraz dowolnych innych elementów. Slajd jest kompletny i gotowy do prezentacji.


Script logo